Voorkoming van stankoverlast en H2S

YaraNutriox™: een effectieve preventiebehandeling tegen H2S

Waterstofsulfide, of H2S, is een giftig gas dat vaak voorkomt in rioleringssystemen, rioolzuiveringsinstallaties en industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties. Het wordt gevormd in riolen door biologische activiteit in afvalwater. 

Er zijn veel methoden om stank als gevolg van waterstofsulfide te bestrijden. Sommige maskeren slechts het probleem, terwijl andere, zoals YaraNutriox™, preventief werken. YaraNutriox™ is een natuurlijk proces dat in de jaren tachtig van de vorige eeuw is ontwikkeld door Yara. Het wordt gebruikt door overheden op honderden locaties waar zich problemen met waterstofsulfide voordoen. 

YaraNutriox™ is een systeem voor het voorkomen van waterstofsulfide en de stank die het veroorzaakt. YaraNutriox™ pakt de oorzaak van het probleem aan en injecteert automatisch nauwkeurige hoeveelheden van een speciaal nutriënt, waar en wanneer dat nodig is, in rioleringssystemen of rioolzuiveringsinstallaties. Met behulp van complexe modellerings- en doseringsapparatuur zorgt het voor een optimale inspuiting voor het voorkomen van stankklachten van de omgeving, en tevens voorkomt het dat medewerkers of anderen worden blootgesteld aan dit zeer giftige gas. 

Sinds 2010 wordt H2S door de Europese Unie beschouwd als een giftig gas. Het gas is dodelijk als de concentraties te hoog worden (> 1000 ppm) en de aanwezigheid ervan wordt doorgaans opgemerkt door zijn kenmerkende geur van rotte eieren. Echter, boven een bepaalde concentratie verdooft waterstofsulfide de reukzenuw zodat de geur niet meer wordt waargenomen. Vandaar het belang van preventieve maatregelen, zoals YaraNutriox™ verkocht door Yara.

Wat ruikt u?

Egg Smell thumbnail

Geur van rotte eieren

Als u wordt blootgesteld aan stankoverlast dat lijkt op de geur van rotte eieren, is het goed mogelijk dat dit het gevolg is van waterstofsulfide.

YaraNutriox™ van Yara bestrijdt H2S, corrosie en gezondheidsrisico's

sewage thumb

Preventie van H2S in afvalwaterzuiveringsinstallaties

Vrijkomen van H2S uit uw afvalwaterzuiveringsinstallatie of riool veroorzaakt klachten van de omgeving. YaraNutriox™ is een preventieve oplossing die op veel locaties wordt gebruikt om dit probleem permanent en op natuurlijke wijze op te lossen.

Industrial thumb

Preventie van H2S op een industriële locatie

xp>Veel industriële locaties over de hele wereld hebben gekozen de vorming van H2S te voorkomen met behulp van YaraNutriox™. Dit preventieve, duurzame proces beschermt medewerkers in deze fabrieken tegen het gevaar van dit giftige gas.

Dosing unit for H2s

Preventie van H2S en stank in uw rioleringssysteem

YaraNutriox™ voorkomt H2S en stank in uw rioleringssysteem. Deze behandeling, tezamen met een compleet servicepakket en YaraNutriox™-doseringsmodel, voorkomt stank en verlaagt de kans op blootstelling van medewerkers aan giftig H2S-gas. YaraNutriox™ kan veilig worden verwerkt en biedt als extra voordeel het voorkomen van de effecten van corrosie door waterstofsulfide.