Komkommer

Hoe te beïnvloeden...

Gebreksverschijnselen in komkommer

Elk nutriënt heeft een belangrijk effect op de voedingsstaat van het gewas. Kies een nutriënt hieronder en lees meer over de verschijnselen bij gebrek en de rol ervan in de komkommerteelt.

Aanbevolen bemestingsadvies voor komkommer

Greenhouse Cucumber Crop Program

Yara's bemestingsadviezen kunnen je helpen de maximale opbrengst te behalen. Bekijk onze aanbevelingen voor komkommer.

Komkommer - vloeibaar bemestingsadvies

Komkommer - vast bemestingsadvies


Samenvatting voedingselementen

Een correcte balans tussen hoofd- en spoorelementen is essentieel om het beste resultaat te behalen uit de komkommeroogst.
Bekijk de samenvatting van voedingselementen