YaraMila® - NPK strooimeststoffen

YaraMila

"Mila" is afgeleid van het Oudnoorse woord "mikla", dat success betekent

YaraMila Powerbrand

YaraMila® is een lijn van samengestelde kunstmeststoffen dat speciaal is ontwikkeld om de gewasopbrengst en kwaliteit te verhogen. De meststoffen bevatten een combinatie van stikstof, fosfor en kalium (NPK) – de meest essentiële voedingsstoffen voor gewassen. Alle samengestelde meststoffen van YaraMila, in zowel korrel- als prillvorm, zijn afgestemd op de specifieke voedingsbehoefte van de gewassen.

Sommige YaraMila-meststoffen bevatten ook secundaire en microvoedingsstoffen die voor specifieke gewassen essentieel zijn. Deze kunnen onder meer magnesium (Mg), zwavel (S), borium (B), ijzer (Fe), mangaan (Mn) en/of zink (Zn) zijn. Deze samenstellingen komen de kweker ten goede, omdat de voedingsstoffen gelijkmatig worden verdeeld, ongeacht of de kunstmest handmatig of machinaal wordt verspreid. Er is geen risico op ontmenging van de voedingsstoffen tijdens het transport, het laden en lossen of strooien.

Yara Mila-meststoffen zijn speciaal ontworpen voor hoogwaardige gewassen zoals groenten, fruitbomen, wijnstokken en grasland.

De producten gebruiken een uitgebalanceerde stikstofbron die zowel ammonium als nitraatstikstof bevat, een combinatie van direct opneembare fosforvormen die langer fosfor blijven afgeven aan diverse bodemtypen, en naar keuze chloride of sulfaat als kaliumbron.

YaraMila-meststoffen zijn een zeer belangrijk onderdeel van Yara's bemestingsprogramma's. Vanwege de brede keuze in NPK-verhoudingen en samenstellingen met secundaire en microvoedingsstoffen, voldoen deze producten met uitgebalanceerde en efficiënte voedingsstoffen perfect aan de voedingsbehoefte van gewassen.

YaraMila-producten zijn uitstekende draagstoffen voor secundaire en microvoedingsstoffen die nauwkeurig en gelijkmatig in kleine hoeveelheden verspreid kunnen worden. Bovendien is dankzij een goede stofwisseling en efficiëntere samenstelling de opname van secundaire en microvoedingsstoffen uit YaraMila hoger in vergelijking met afzonderlijk gestrooide, enkelvoudige meststoffen.

Balanced N

De uitgebalanceerde stikstofsamenstellingen van YaraMila-meststoffen levert precies die voedingsstoffen die het gewas nodig heeft

Van de stikstof in YaraMila-producten is 40-45% aanwezig in de vorm van nitraat-N en 55-60% in de vorm van ammonium-N, afhankelijk van het productieproces en de specifieke samenstelling. Een hoge concentratie stikstof is onontbeerlijk in voeding voor snelgroeiende gewassen en bevordert een goede beworteling, terwijl ammonium-N belangrijk is voor een constante afgifte van stikstof. 

YaraMila-producten zijn met eenzelfde hoeveelheid stikstof effectiever dan pure ammonium en ureumhoudende meststoffen en leveren een hogere gewasopbrengst en kwaliteit op. Wanneer YaraMila op het goede moment wordt gestrooid, is het stikstofverlies kleiner in vergelijking met andere NPK- en enkelvoudige meststoffen. Dit betekent dat er minder voedingsstoffen verloren gaan en dat de negatieve invloed op het milieu kleiner is.

Available P

YaraMila geeft een optimale hoeveelheid fosfor aan de plant af 

Alle fosfor die YaraMila bevat, kan volledig door de plant worden opgenomen. Deze zijn in water oplosbare ortho- en polyfosfaten en in ammoniumcitraat oplosbare di-calciumfosfaat. De combinatie van verschillende vormen zorgt ervoor dat het fosfor beter en langer opneembaar is door gewassen in diverse bodemtypen.

YaraMila in granulaatvorm bevat naast de in ammoniumnitraat oplosbare fosfor ook orthofosfaten. De geprillde YaraMila bevat ook een klein aandeel polyfosfaten. Fosfor in de vorm van polyfosfaten kan de opname van fosfor en de gewasopbrengst vergroten. Deze vorm is stabieler in extreme pH-omstandigheden dan andere fosforbronnen. De polyfosfaten in gekorrelde YaraMila kunnen door opslag koper, zink en mangaan uit niet-direct beschikbare bronnen in de bodem halen.

K Source

YaraMila-meststoffen bieden de optimale vorm en hoeveelheid kalium voor uw gewassen 

Onze YaraMila-lijn bevat ook producten op basis van MOP (kaliumchloride) en SOP (kaliumsulfaat). U kiest gewoon het YaraMila-product dat het beste bij uw gewas past. De YaraMila-lijn met producten op basis van SOP is speciaal ontwikkeld voor gewassen met een lage chloridetolerantie, zoals aardbeien, sla, tomaten, aardappelen, tabak en bepaalde soorten siergewassen. De producten op basis van MOP zijn geschikt voor de overige gewassen. 

Het kalium in YaraMila bevordert de groei van stevige stengels en een dikkere buitenste celwanden, zodat de gewassen beter bestand zijn tegen sommige ziektes en schadelijke organismen. Kalium zorgt er bovendien voor dat planten beter tegen vorst en droogte bestand zijn en is essentieel voor een hogere gewasopbrengst en hoogwaardig fruit. Voldoende kalium heeft een positief effect op de grootte van fruit en zorgt ervoor dat het fruit een hoger gehalte aan oplosbare vaste stoffen heeft. Het vinden van de juiste balans tussen kalium en andere kationen in de bodem is daarbij zeer belangrijk.

De hoogwaardige YaraMila prills en korrels zijn bestand tegen beschadigingen tijdens transport en opslag en kunnen nauwkeurig worden verspreid 

Tab 4.02 Image1

Afhankelijk van het productieproces maken we YaraMila-producten in hoogwaardige korrel- of granulaatvorm. Deze producten worden aan een uitvoerig controle- en coatingproces onderworpen, zodat een consistent, hoogwaardige product overblijft. Hierdoor hebben de YaraMila-producten een hoge mechanische weerstand en hoge breukvastheid. Indien de producten op de juiste manier worden behandeld, voorkomen deze eigenschappen stofvorming in de toeleveringsketen tijdens opslag, transport en verspreiding. De YaraMila-korrels lossen sneller en gelijkmatiger op dan andere vaste meststoffen, waardoor er meer voedingsstoffen naar de wortels worden getransporteerd voor een beter resultaat, een betere opname van voedingsstoffen en minder verlies.

Poor Blend Yara Mila

Alle YaraMila-producten zijn samengestelde meststoffen, waardoor er geen risico bestaat op ontmenging van voedingsstoffen tijdens het transport, laden en lossen of strooien. De YaraMila-samenstellingen zijn speciaal ontwikkeld voor een eenvoudige en nauwkeurige verspreiding met de machine of de hand. Iedere korrel bevat alle in het product aanwezige voedingsstoffen voor een gecontroleerde verspreiding. Onze korrels zijn zwaar en zeer uniform. Bovendien klonteren ze niet, waardoor ze goed strooibaar zijn. Dit voorkomt dat u onnodig veel hoeft te gebruiken. Daarnaast wordt ook de gewasopbrengst vergroot. YaraMila kan worden gebruikt als bemesting vóór het inzaaien en voor sidedressing of topdressing. 

De kweker kan erop vertrouwen dat wat er op de zak staat ook daadwerkelijk in de zak zit. Eén zak voor alle toepassingen.

Cost Effective

YaraMila-meststoffen verbeteren de gewasopbrengst en kwaliteit en daarmee het inkomen van de kweker 

YaraMila combineert uitermate efficiënte N-, P- en K-bronnen voor een zeer kosteneffectieve meststof in vergelijking met andere algemeen verkrijgbare meststoffen. Wij concentreren ons niet zozeer op het verlagen van de kosten voor meststoffen, maar op het verbeteren van de gewasopbrengst en de kwaliteit. Daardoor is YaraMila beter voor het totale inkomen van de kweker. 

Andere voordelen zijn het gebruiksgemak en de kostenbesparing voor mengen en strooien. YaraMila-meststoffen staan bij kwekers en wederverkopers wereldwijd bekend om hun consistente kwaliteit in analyse en gebruik, die aanzienlijk bijdraagt aan een hogere gewasopbrengst en kwaliteit.

6 Product(en) gevonden

YaraMila COMPLEX

YaraMila Complex, NPK-meststof 12+11+18+spoorelementen, chloorarm.

YaraMila NP 26+14

YaraMila NP 26+14, universele NP-meststof voor akker- en tuinbouwgewassen