Info #15: Product Stewardship

Zekerheid over kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid

Pure Nutrient-15Wat is Product Stewardship?

Minerale meststoffen hebben een enorme impact op de landbouw, maar ook op het milieu. Product Stewardship is een totaalaanpak en helpt de landbouwer een maximaal rendement te behalen, waarbij de effecten op gezondheid, veiligheid en milieu in alle stadia van de levenscyclus tot een minimum worden beperkt. 

Deze Pure Nutrient nieuwsbrief legt uit hoe Yara omgaat met Product Stewardship en wat dit betekent voor uw dagelijkse landbouwpraktijk.

Pure Nutrient Info 15

Yara heeft een levenscyclusanalyse ingevoerd om het effect van meststoffen op het milieu te evalueren, van het winnen van grondstoffen tot het oogsten van het gewas, inclusief het effect op gerelateerde ecosystemen. Yara deelt voortdurend haar kennis van meststofproductie en toepassingen met andere partijen en sluit hiermee aan op het motto: “Knowledge grows”.

Onze beloftes

Wat doen we - kunstmest