Info #9 – Meer melk uit gras

Image YaraMila GrasslandGrasland is de beste en goedkoopste voedingsbron voor rundvee en met name voor melkvee. Toch wordt de waarde van gras vaak ondergewaardeerd.

Veel en goed gras is uiterst belangrijk voor een goede en rendabele melkproductie. Daarbij spelen allerlei factoren een rol.

De bemesting heeft een directe invloed op kosten, winst en kwaliteit en is daarmee een van de belangrijkste factoren om mee te sturen. Deze Pure Nutrient Info gaat over de benutting en bemesting van grasland voor een optimale productie.

Pure Nutrient Grasland bemesting

Optimale bemesting voor het beste gras

Door het maaien en afgrazen van gras verdwijnen er veel elementen uit de bodem, die vervolgens weer aangevuld moeten worden. De exacte behoefte van grasland kan sterk variëren en hangt af van de bodem, het weer, het soort gras en van de bemesting. Met behulp van een bodem- en mestanalyse kan de opbrengst verhoogd worden via betere bemesting.

Grasland kunstmest nutriënt onttrekking

Gemiddelde onttrekking nutriënten (in kg/ton drogestof) over 2012-2016, Bron: Eurofins Agro

Onttrekking

Macro-elementen
Welke macro-elementen grasland nodig heeft, hangt af van verschillende factoren. Zoals de behaalde opbrengst, weer en bodemvruchtbaarheid. De tabel links geeft een overzicht van de gemiddelde onttrekking van elementen door gras uit de bodem.
Onttrekking nutriënten uit grasland kunstmest

Gemiddelde onttrekking nutriënten (in kg/ha)

Spoorelementen
Met mest worden voldoende spoorelementen aangevoerd voor gezonde gewasgroei. Voor diergezondheid kunnen selenium, koper en/of zink worden bemest. Selenium is veruit het gemakkelijkste te sturen.

Selenium voor de koe

Selenium is onmisbaar voor een goede vruchtbaarheid en gezondheid van koeien. Uit analyses van Eurofins Agro blijkt dat graskuilen in het voorjaar van 2016 gemiddeld 65 μg selenium per kilo droge stof bevatten. De seleniumnorm voor oudmelkte koeien is echter 150 μg per kilo droge stof en voor verse koeien ligt dit nog hoger. 

Als je voor een maaisnede bemest met 200 - 400 kg kunstmest met 10 ppm selenium, stijgt het gehalte selenium in de kuil naar ongeveer 100 - 200 μg per kilo droge stof, afhankelijk van de grondsoort. Dit brengt uw melkveerantsoen dichter bij de seleniumnorm voor oudmelkte en verse koeien. Bovendien wordt het door het gras opgenomen selenium organisch gebonden waardoor de koe het beter kan benutten.

Voorjaarsbemesting

Om in het voorjaar in één werkgang al deze belangrijke elementen te strooien, zijn er mengmeststoffen ontwikkeld. Bij bedrijven waar het jongvee op afstand loopt en weinig of geen krachtvoer krijgt, is dit een goed hulpmiddel: een meststof met toevoeging van selenium. Op deze manier kun je zo efficiënt mogelijk hoogwaardig ruwvoer produceren, zodat je minder krachtvoer hoeft te kopen.

Zwavelbehoefte
In kuiluitslagen is vaak duidelijk te zien wanneer er gebruik is gemaakt van een zwavelhoudende meststof. Als de zwavelindex beneden de 90 is, dan is er een duidelijk tekort geweest aan zwavel, aangezien het streven 100 is. Hierdoor bestaat de kans dat je opbrengst gemist hebt en dat je eiwit aan de lage kant is. Er zijn diverse zwavelhoudende meststoffen om te zorgen voor voldoende zwavel in het gras. Gebruik geen meststoffen met teveel zwavel: overmaat schaadt. De kuiluitslag is dus niet alleen te gebruiken voor de rantsoenberekening, maar ook voor het verbeteren van de bemesting van uw weide en de kuil van het jaar erna.

Voordelen van samengestelde meststoffen

  • Stikstof, zwavel en selenium in slechts één werkgang;
  • Jongvee en oudmelkte koeien met weinig krachtvoer nemen via het gras gegarandeerd selenium op;
  • Het door het gras opgenomen selenium wordt organisch gebonden, waardoor de koe het beter kan benutten.