Yara GrassN

De nieuwe app van Yara voor alles over grasland is nu voor alle smartphones/iPhones en tablets/iPads beschikbaar! 

GrassN app voor grasland bemesting

Met de Yara Grass N app kunt u uw minerale meststoffen optimaal inzetten.  

Te vroeg strooien gaat ten koste van het ruw-eiwitgehalte en verhoogt de kans op N-verliezen. Te laat strooien kost opbrengst.

Uitgaande van de door u opgegeven streefwaarden voor opbrengst en ruw-eiwit, wordt het optimale strooimoment bepaald. Zo kunt u beter sturen op een zo hoog mogelijke N-benutting.

Het adviesmodel is ontwikkeld door NMI. Aan de basis liggen 25 jaar bemestingsproeven op diverse locaties en grondsoorten op basis van T-som.

De Yara GrassN app houdt rekening met:
  • Weer van de afgelopen weken (o.a. T-som)
  • 10-daagse weersverwachting
  • Verschillende groepen percelen (4)
  • Plaatsbepaling perceel met Google Earth
  • Grondsoort 
  • Bodemvruchtbaarheid (org.stof)
  • Streefwaarden productie
  • Geplande drijfmestgift en verdeling
  • Geplande kunstmestgift
Uw lokatie (GPS of postcode) wordt gebruikt om het dichtsbijzijnde weerstation te bepalen en voor de bodemeigenschappen. De bodemeigenschappen kunt u indien gewenst aanpassen. 
 
Er kunnen nu ook berekeningen tot de 6e snede gemaakt worden en er wordt ook een kalium-advies gegeven!
GrassN app release voor Android en Apple