NOx controle voor de binnenvaart

NOx controle voor de binnenvaart

Inland ship 158x158De binnenvaart op rivieren en kanalen is een zeer belangrijk middel voor het vrachtvervoer. De maritieme sector van goederenvervoer werkt aan schepen en tankers die milieuvriendelijker zijn, waarbij de reductie van NOx (stikstofoxiden) een belangrijk aandachtspunt is.
Yara is een belangrijke speler in de markt voor de vermindering van NOx-emissies door hen Selective Catalytic Reduction (SCR) technologie voor de binnenvaart. Deze technologie heeft een reagentia nodig, op basis van ureum die vervuilende stikstofmoNOxide en stikstofdioxide omvormt in onschadelijke stikstof en water. Yara helpt de binnenvaartsector te voldoen aan de EU-wetgeving eisen dat per land wordt verplicht in de reductie van NOx-emissies.

Wij bieden:

  • SCR systemen: ontwerp en installatie
  • Ureum gebaseerde reagentia, levering waar het nodig is
  • Onderhoud en Service pakketten

In Europa en Amerika zijn op vele schepen Yara’s SCR systemen geïnstalleerd. Voor vragen over Yara’s SCR systemen kunt u contact opnemen met onze Binnenvaart expert.

Het gebruik van ureumoplossing in NOx-controle SCR systemen

Ons op ureum gebaseerde NOxCare 32 en NOxCare40 is beschikbaar bij bunkerstations langs kanalen en rivieren, waar schepen gasolie tanken. De SCR installatie maakt gebruik van één van deze NOx reductiemiddelen. Deze hoogzuivere ureumoplossing is enigszins vergelijkbaar met AdBlue, die wordt toegepast in dieselvoertuigen op de weg. Om de optimale prestatie van het SCR systeem op uw binnenvaartschip te garanderen, kiest u voor de juiste kwaliteit ureumoplossing.