Commitment en beleid

Yara is toegewijd aan transparantie en verantwoordelijkheid en leeft internationale verdragen en nationale wetgeving na waar het actief is. Daarnaast wordt het gedrag van het bedrijf gestuurd door industriestandaarden en interne richtlijnen, waaronder missie, visie en waarden, doelen en strategieën, en bedrijfsethiek.

Als gevolg van de strategische ambitie om wereldwijd leider te zijn in duurzame landbouw en milieuoplossingen, en onze ambitie om waarde te bereiken zijn we toegewijd aan innovatie en betrokkenheid. Onze strategie van duurzame en winstgevende groei is een committent aan duurzame principes en groene groei, die economische, milieu- en maatschappelijke aspecten omvat.

De strategie vertaalt zich ook in strategische doelen, waaronder een van de meest energie-efficiënte bedrijven in de branche te zijn, het verminderen van onze broeikasgasuitstoot met 45 procent tussen 2004 en 2013, en het inspelen op belangrijke wereldwijde uitdagingen. Bovendien is Yara toegewijd aan zijn rol als topspeler op het gebied van veiligheid voor medewerkers, met een ongelukkencijfer dat zo dicht mogelijk bij nul ligt.

Onze commitments zijn verankerd in onze strategie en uitgewerkt in het Ethics and Compliance-programma en de gedragscode. Een belangrijk commitment dat hoort bij productie is onze naleving van de industriestandaard voor productverantwoordelijkheid zoals is overeengekomen door Fertilizers Europe. Yara heeft ook een duidelijk HESQ-beleid dat van toepassing is op onze dagelijkse activiteiten en bedrijfsontwikkeling.

We zijn toegewijd aan internationale normen en ondersteunen: Global Compact van de Verenigde Naties, de OESO-richtlijnen voor multinationals, de Universele verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties en de OESO-verdragen tegen corruptie. We promoten de Business Call to Action ter ondersteuning van de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties en onderschrijven de principes van de FTSE4Good-index. Yara rapporteert in overeenstemming met het Global Reporting Initiative (GRI).

Sustainable Agriculture

Duurzame landbouw

Yara streeft ernaar wereldwijd leider te zijn in duurzame landbouw en bepleit de noodzaak om grote mondiale problemen te koppelen aan de grote uitdaging – en oplossing – om de landbouwproductiviteit te verbeteren: zowel met het oog op de voedselzekerheid als op het verminderen van het broeikaseffect.

Our Product Stewardship approach

Onze benadering van Product Stewardship

Yara houdt zich bij alle activiteiten aan strikte principes met betrekking tot productverantwoordelijkheid. Deze principes staan garant voor zorgvuldigheid binnen de hele waardeketen, van productontwikkeling en de aankoop van grondstoffen, tot productie, opslag en distributie en tot verkoop, levering en gebruik.

Health, environment and Safety

Gezondheid, milieu en veiligheid

Yara houdt zich aan strenge principes en voorschriften met betrekking tot gezondheid, milieu en veiligheid. Veiligheid staat binnen de prioriteiten van het bedrijf op de eerste plaats. Er wordt continu aan gewerkt om ongevallen te voorkomen.