Commitment en beleid

Yara is toegewijd aan transparantie en verantwoordelijkheid en leeft internationale verdragen en nationale wetgeving na waar het actief is. Daarnaast wordt het gedrag van het bedrijf gestuurd door industriestandaarden en interne richtlijnen, waaronder visie en waarden, doelen en strategieën, en bedrijfsethiek.

Door onze visie om een bepalende factor te zijn in de branche zijn we toegewijd aan het stellen van industriestandaarden. Onze missie – betere opbrengsten verplicht ons tot het leveren van goede rendementen voor aandeelhouders, klanten, medewerkers en de maatschappij als geheel.

Als gevolg van de strategische ambitie om wereldwijd leider te zijn in duurzame landbouw en milieuoplossingen, en onze ambitie om impact te bereiken zijn we toegewijd aan innovatie en betrokkenheid. Onze strategie van duurzame en winstgevende groei is een committent aan duurzame principes en groene groei, die economische, milieu- en maatschappelijke aspecten omvat.

De strategie vertaalt zich ook in strategische doelen, waaronder een van de meest energie-efficiënte bedrijven in de branche te zijn, het verminderen van onze broeikasgasuitstoot met 45 procent tussen 2004 en 2013, en het inspelen op belangrijke wereldwijde uitdagingen. Bovendien is Yara toegewijd aan zijn rol als topspeler op het gebied van veiligheid voor medewerkers, met een ongelukkencijfer dat zo dicht mogelijk bij nul ligt.

Onze commitments zijn verankerd in onze strategie en uitgewerkt in het Ethics and Compliance-programma en de gedragscode. Een belangrijk commitment dat hoort bij productie is onze naleving van de industriestandaard voor productverantwoordelijkheid zoals is overeengekomen door Fertilizers Europe. Yara heeft ook een duidelijk HESQ-beleid dat van toepassing is op onze dagelijkse activiteiten en bedrijfsontwikkeling.

We zijn toegewijd aan internationale normen en ondersteunen: Global Compact van de Verenigde Naties, de OESO-richtlijnen voor multinationals, de Universele verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties en de OESO-verdragen tegen corruptie. We promoten de Business Call to Action ter ondersteuning van de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties en onderschrijven de principes van de FTSE4Good-index. Yara rapporteert in overeenstemming met het Global Reporting Initiative (GRI).

Sustainable Agriculture

Duurzame landbouw

Yara streeft ernaar wereldwijd leider te zijn in duurzame landbouw en een bijdrage te leveren aan groene groei en duurzame ontwikkeling. We bieden oplossingen op basis van kennis voor het verbeteren van de landbouwproductiviteit en hierbij komen ook voedselzekerheid en klimaatverandering aan bod.

Our Product Stewardship approach

Onze benadering van Product Stewardship

De principes van Product Stewardship zijn van toepassing op de activiteiten van Yara in de hele logistieke keten. Ons Product Stewardship Programma biedt een systematische benadering voor het bewaken en controleren van de kwaliteit en het verwerken van al onze producten.

Health, environment and Safety

Gezondheid, milieu en veiligheid

Yara heeft de ambitie om leider te zijn in onze branche en deze vorm te geven door standaarden voor prestaties te bepalen. Dit is te zien in ons beleid voor gezondheid, milieu en veiligheid.