Inspelen op wereldwijde uitdagingen

Yara is actief in een wereld die onderling steeds meer verbonden is. Private ondernemingen hebben te maken met dezelfde wereldwijde uitdagingen als de maatschappij als geheel. Dit zijn hoofdzakelijk uitdagingen op het gebied van bevolkingsgroei, voedselonzekerheid, schaarste aan hulpbronnen en klimaatverandering. Deze uitdagingen kunnen alleen het hoofd worden geboden middels wereldwijde reacties, waaronder betrokkenheid van bedrijven.

Strategische benadering: Creating Impact

Strategische benadering

Yara speelt actief in op wereldwijde uitdagingen en is in de positie om een verschil te maken. Wij zijn succesvol door een strategie te hanteren waarbij waarde wordt gecreëerd voor zowel eigenaren als de maatschappij als geheel.

Voedsel Duurzaamheid

Voedsel

Yara is betrokken bij het wereldwijde streven naar voedselzekerheid. We gebruiken onze wereldwijde positie en landbouwkennis om invloed uit te oefenen op beleidskaders, om samenwerkingsverbanden in de waardeketen te starten en om de landbouwproductiviteit te verhogen.

gebruik van hulpbronnen

Hulpbronnen

Yara houdt zich bezig met het verbeteren van efficiënt gebruik van hulpbronnen en gebruikt hierbij zijn kennis en kracht in innovatie om zo oplossingen te ontwikkelen. We ondersteunen een hogere voedselproductie terwijl we het milieu beschermen.

Yara Milieu

Milieu

De kennis en oplossingen van Yara kunnen een bijdrage leveren aan de compensatie voor negatieve milieueffecten van landouw en andere menselijke activiteiten, met name schadelijke uitstoot in lucht en water.