Missie, Visie en Waarden

Lees hier meer over onze missie, visie en waarden.

Yara Mission, Vision and Values

Klimaatverandering beïnvloedt onze manier van leven. De wereldbevolking wordt alsmaar groter. We hebben meer monden te voeden, beperkt landoppervlakte om te verbouwen en hulpbronnen zijn schaars. Samen maken we het verschil. Ons succes wordt geleid door onze collectieve kennis en toewijding aan onze missie, visie en waarden.

Onze missie

Voed verantwoord de wereld en bescherm de planeet

Wat we doen en waarom doen we het: Onze missie definieert het doel en de rol van ons bedrijf in de wereld. Wij geloven dat kennis groeit en de kracht heeft om positieve wereldwijde veranderingen te creëren. We begrijpen onze klanten en wat ze stimuleert.

We begrijpen dat kennis helpt om de wereld te voeden, winstgevende bedrijven te creëren en de planeet te beschermen in een tijd dat onze bevolking zich uitbreidt en onze middelen steeds meer worden uitgedaagd.

Onze visie

Een samenwerkende samenleving; een wereld zonder honger; een planeet gerespecteerd

Onze oprichters stonden voor de kritieke uitdagingen van hun tijd. Met samenwerking en nieuwsgierigheid hebben ze hun kennis gecombineerd en uitgebreid om het leven van miljoenen mensen te redden.

Vandaag is onze visie een groeiende gemeenschap die samenwerkt om onze planeet te beschermen en boeren te ondersteunen. Deze samenwerkende gemeenschap overwint culturele, milieu- en economische belemmeringen om oplossingen te creëren die leiden tot een wereld zonder honger.

Onze waarden:

Yara Ambition

Ambition

Ambitie: Boven verwachting presteren, initiatief nemen en voortdurend in lijn met Yara's ambities en persoonlijke doelen werken.

Yara Curiosity

Curiosity

Nieuwsgierigheid: Stoutmoedige, moedige vragen stellen: nieuwsgierigheid is het levensbloed van onze cultuur. Door nieuwsgierigheid wordt kennis opgebouwd en het is de kracht van onderzoek dat de drie opmerkelijke oprichters van Yara heeft geleid om in de vroege 20ste eeuw een aanstaande hongersnood af te wenden.

Yara Collaboration

Collaboration

Samenwerking: Samenwerken met wederzijds respect, partnerschap en waardering voor alle perspectieven en benaderingen. De kunst van samenwerking - zowel intern binnen Yara als extern met de rest van de wereld - versterkt onze collectieve kennis.

Yara Accountability

Accountability

Verantwoording: Betrouwbaar zijn, verantwoordelijkheid nemen en altijd de belangen van Yara en de maatschappij in gedachten hebben als het gaat om moeilijke beslissingen. Door verantwoording wordt vertrouwen verdiend.

Onze cultuur

Yara's cultuur is gebaseerd op de kernwaarden Ambition, Curiosity, Collaboration en Accountability. Hiermee worden wereldwijd tussen leidinggevenden en medewerkers goede prestaties en hoge ethische normen erkend en gestimuleerd. 

We stimuleren een cultuur die voortkomt uit kennis die onze medewerkers in nauwe samenwerking met onze klanten gedurende meer dan een eeuw hebben opgedaan en gedeeld. 

Als wereldwijd bedrijf dat actief is in meer dan 50 landen, heeft Yara een zeer divers personeelsbestand. We zien deze diversiteit als een kracht. Het is onze doelstelling om in alle markten de beste talenten aan ons te binden en een wereldwijde pool samen te stellen van talenten van verschillende nationaliteiten, achtergronden en culturen. 

Verder zijn wij toegewijd aan bedrijfsvoering volgens onze gedrags- en ethiekcode en ons nalevingsprogramma, evenals de universeel aanvaarde principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding die zijn vastgesteld door Global Compact van de Verenigde Naties. 

Wij stellen hoge normen aan ons gedrag en naleving, met name ten aanzien van gezondheid, milieu, veiligheid en productbeheersing. We stimuleren een prestatiecultuur dat zich richt op het ontwikkelen van mensen en wij moedigen de dialoog aan.

Onze strategie

Yara is van mening dat het bieden van een positieve waarde propositie aan onze klanten, we aantrekkelijke rendementen kunnen leveren aan onze aandeelhouders, terwijl we waarde creëren voor de samenleving.

Meer informatie over onze strategie en bedrijfsmodel op yara.com