Veiligheidsbladen & Certificaten

Voor zover ons bekend, is de informatie opgenomen in dit overzicht van veiligheidsmaatregelen correct tot op datum van publicatie. Deze veiligheidsbladen zijn beschikbaar in meerdere talen.

Wij verstrekken veiligheidsbladen voor onze volledige productenreeks. Gebruikers vinden hierin belangrijke informatie over het product en het gebruik hiervan op een veilige, verantwoorde en milieuvriendelijke manier. 

Het is belangrijk dat gebruikers de risico's en potentiële gevaren van producten leren kennen, zodat ze voorzorgsmaatregelen en voorbereidingen kunnen treffen om potentiële ongevallen te voorkomen. Yara's veiligheidsbladen zijn door specialisten opgesteld op basis van de meest recente informatie.

Hieronder vindt u ook onze Algemene Voorwarden en onze behaalde ISO- en GMP+ certificaten.

Yara's Veiligheidsbladen

Hier vindt u onze Veiligheidsbladen:

Yara's Algemene Voorwaarden

Hier vindt u de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:

  • Yara Vlaardingen B.V. Crop Nutrition
  • Yara Vlaardingen B.V. Industrial
  • Yara Tetre SA/NV (Franstalig)

ISO en GMP+ Certificaten

Duurzame ontwikkeling staat centraal in de ambities van Yara. Voorzien in de toenemende behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties in gevaar te brengen.
Yara streeft constant naar verbetering van zijn producten, activiteiten en fabricageprocessen om afval zo veel mogelijk te vermijden en de efficiency te optimaliseren. Kortom het bedrijf legt het accent op duurzaamheid, in de breedste zin van het woord.

 

Hier kunt u onze ISO 9001 en GMP+ certificaat downloaden.