PG MIX 0+17+27

PG MIX 0+17+27

PG MIX bestaat uit een groep NPK-meststoffen met spoorelementen voor de bemesting van potgronden. Er kan een keuze gemaakt worden uit meerdere samenstellingen. Alle samenstellingen hebben echter gemeen dat ze de eigenschap hebben dat kluitvorming, onder normale omstandigheden, achterwege blijft en dat ze een dusdanige structuur hebben, dat ze zich optimaal door de potgrond laten verdelen. Alle aanwezige voedingselementen zijn vrijwel totaal wateroplosbaar en komen, na toediening, direct in de oplossing en zo beschikbaar voor het gewas.

PG MIX 0+17+27, PK-meststof 17+27+spoorelementen voor potgronden. Een PG MIX waarbij door de combinatie met kalksalpeter potgrondkwaliteit, het stikstofgehalte in de potgrond naar behoefte in te stellen is. Om goed te kunnen combineren met kalksalpeter is het gehalte aan spoorelementen ook iets hoger dan in de gebruikelijke PG MIX formules.