Ruweiwitgehalte voorspellen met de Yara GrassN app

De GrassN app is aangepast aan de actualiteit en kan nu ook het ruweiwit voorspellen. Dit maakt de GrassN app nog handiger dan hij al was. Sturen op ruweiwit helpt u als melkveehouder beter om te gaan met de aanstaande regelgeving In Nederland van na 1 september 2020.

Klik hier om direct naar de app te gaan voor een gratis en onafhankelijk advies.

 

Output Yara GrassN app met ruweiwitgehalte

Sturen op het ruweiwitgehalte kan via

 1. de streefopbrengst
 2. de stikstofbemesting

1. Sturen op RE met de Streefopbrengst

Bij een langere groeiduur stijgt de opbrengst, maar daalt het eiwitgehalte. Het ruweiwitgehalte daalt met 3,5 - 4,5 gram RE/kg drogestof voor elke dag later weiden of maaien.

In GrassN kunt u de ‘Streefopbrengst’ aanpassen door op de knop ‘Aanpassen’ te klikken en de gewenste streefopbrengst in te vullen. Klik op ‘Geef advies’ voor het berekenen van een nieuw advies.

 • Voor meer ruweiwit: verlaag de streefopbrengst
 • Voor minder ruweiwit: verhoog de streefopbrengst

1. Sturen op RE met stikstofbemesting

Het stikstofadvies wat de GrassN geeft is gebaseerd op de Streefopbrengst dogestof. Bij een gelijkblijvende drogestofopbrengst kan met stikstof bemesting iets gecorrigeerd worden op het ruweiwit gehalte.

10 kg meer of minder stikstof geeft bij een

 • Bij een weidesnede 6 - 7 gram meer of minder RE per kg drogestof
 • Bij een maaisnede 5 - 6 gram meer of minder RE per kg drogestof

Wat doet de Yara GrassN app voor u?

Hieronder staat een uitgebreide uitleg van de GrassN app. Klik op de blauwe knop om de GrassN app direct te proberen.

Klik hier om direct naar de app te gaan voor een gratis en onafhankelijk advies.

 

 

Yara GrassN geeft u advies om kunstmest op grasland zo goed mogelijk te benutten, zowel bij maaien als weiden. Opbrengst èn kwaliteit door een onafhankelijk advies over dosering en optimale timing van de kunstmestgift tot op perceelsniveau.

Met de GrassN app kunt u de kunstmestgift bepalen op basis van het weer en de omstandigheden op je bedrijf. Yara biedt deze door het Nutriënten Management Instituut (NMI) ontwikkelde app aan.

GrassN app richt zich op het optimaal benutten van stikstof (N) en daarmee op een hoog ruweiwitgehalte. Er kunnen vier percelen worden ingevoerd in de GrassN app. Voor elk perceel wordt een apart advies gegeven en er wordt gecorrigeerd op de actuele temperatuur, die de stikstof-mineralisatie uit bodemorganische stof en mest beïnvloedt. Ook geeft de GrassN app zwavel- en voor latere sneden kaliadviezen.

Iedereen kan de GrassN app kostenloos gebruiken.

1e snede

Uitgangspunt is een stikstofjaargift die in overeenstemming is met de stikstofgebruiksnormen. Op basis hiervan, het naleverend vermogen (NLV) en de zwaarte van de snede wordt het advies conform de Bemestingsadviesbasis vastgesteld. Dit advies wordt gecorrigeerd met het weer (temperatuur) dat van invloed is op de N-mineralisatie uit bodemorganische stof en mest.

Vanaf 2e snede

Voor de tweede snede is er een zwaveladvies afhankelijk van de 1e snede-bemesting en grondeigenschappen. Voor de derde en latere sneden worden ook kali-adviezen gegeven, afhankelijk van de mestgiften en kalitoestand.

Hoe werkt de Yara GrassN app?

De GrassN app geeft een perceelspecifiek advies. Het adviesmodel gebruikt de volgende data om tot het beste advies te komen:

 • Weer van de afgelopen weken
 • 10-daagse weersverwachting
 • Grondsoort
 • Bodemvruchtbaarheid (org. stof)
 • Streefwaarden grasproductie en ruw eiwit
 • Geplande mestgift
 • Geplande kunstmestgift
 • Uw locatie wordt gebruikt om het dichtstbijzijnde weerstation en de bodemeigenschappen te bepalen. De bodemeigenschappen kunt u eventueel aanpassen aan eigen analyseresultaten.

NMI uit Wageningen

Het adviesmodel is ontwikkeld door het Nutriënten Management Instituut uit Wageningen. Meer dan 40 jaar onderzoek is verwerkt in de GrassN app. Deze kennis vormt de basis voor een voor u passend advies.

Vragen en delen van ervaringen

Vragen over de werking van de GrassN app of de gegeven adviezen beantwoorden we graag. Uw kunt onze graslandspecialist Theo Courtz bereiken via: yarabenelux@yara.com.

Klik hier om direct naar de app te gaan voor een gratis en onafhankelijk advies.

NB: iOS toestellen maken niet automatisch een app-knop aan na 1e gebruik van de GrassN app zoals bij Android toestellen wel gebeurt. Lees hier hoe u dat eenvoudig kunt instellen op uw iPhone en iPad.