Yara GrassN app 2.0 is live

De Yara GrassN app 2.0 geeft een grasgroei- en kwaliteitsverwachting. Daarnaast heeft u inzicht in uw stikstofefficiëntie. Dit maakt de GrassN app 2.0 nog handiger dan hij al was. Vanaf 1 april laat de Yara GrassN app de 'grasgroeipluim' zien. Elke dag inzicht in de bijgroei van de drogestof en de RE-ontwikkeling.

Klik hier om de Yara GrassN app 2.0 starten 

Wat doet de Yara GrassN app voor u?

Yara GrassN geeft u advies om kunstmest op grasland zo goed mogelijk te benutten, zowel bij maaien als weiden. Opbrengst èn kwaliteit door een onafhankelijk advies over dosering en optimale timing van de kunstmestgift tot op perceelsniveau. U heeft vooraf inzicht in de verwachte stikstofefficiëntie.

Met de GrassN app 2.0 kunt u de kunstmestgift bepalen op basis van het weer en de omstandigheden op je bedrijf. Yara heeft deze app in nauwe samenwerking met het Nutriënten Management Instituut (NMI) ontwikkeld.

GrassN app richt zich op het optimaal benutten van stikstof (N) en daarmee op een optimaal ruweiwitgehalte. Er kunnen meerdere percelen worden ingevoerd in de GrassN app 2.0. Voor elk perceel wordt een apart advies gegeven en er wordt gecorrigeerd op de actuele temperatuur, die de stikstof-mineralisatie uit bodemorganische stof en mest beïnvloedt. Ook geeft de GrassN app zwavel- en voor latere sneden kaliadviezen.

Iedereen kan de GrassN app kosteloos gebruiken.

Hoe werkt de Yara GrassN app?

De GrassN app geeft een perceelspecifiek advies. Het adviesmodel gebruikt de volgende data om tot het beste advies te komen:

 • Weer van de afgelopen weken
 • 10-daagse weersverwachting
 • Grondsoort
 • Bodemvruchtbaarheid (org. stof)
 • Streefwaarden grasproductie en ruw eiwit
 • Geplande en gerealiseerde mestgift
 • Geplande en gerealiseerde kunstmestgift
 • Zwaarte van de snedes
 • Uw locatie wordt gebruikt om het dichtstbijzijnde weerstation en de bodemeigenschappen te bepalen. De bodemeigenschappen kunt u eventueel aanpassen aan eigen analyseresultaten.

1e snede

Uitgangspunt is een stikstofjaargift die in overeenstemming is met de stikstofgebruiksnormen. Op basis hiervan, het naleverend vermogen (NLV) en de zwaarte van de snede wordt het advies conform de Bemestingsadviesbasis vastgesteld. Dit advies wordt gecorrigeerd met het weer (temperatuur) dat van invloed is op de N-mineralisatie uit bodemorganische stof en mest. Dit alles leidt tot een advies voor een optimaal bemestingsmoment en -hoeveelheid.

Vanaf 2e snede

Voor de tweede snede is er een zwaveladvies afhankelijk van de 1e snede-bemesting en grondeigenschappen. Voor de derde en latere sneden worden ook kali-adviezen gegeven, afhankelijk van de mestgiften en kalitoestand.

Sturen op RE met de GrassN app 2.0

Sturen op het ruweiwitgehalte en stikstofefficiënte kan via

 1. de streefopbrengst
 2. de stikstofbemesting

1. Sturen op RE met de streefopbrengst

Bij een langere groeiduur stijgt de opbrengst, maar daalt het eiwitgehalte. Het ruweiwitgehalte daalt met 3,5 - 4,5 gram RE/kg drogestof voor elke dag later weiden of maaien. In de GrassN app 2.0 kunt u hiermee 'spelen'.

 • Voor meer ruweiwit: verlaag de streefopbrengst
 • Voor minder ruweiwit: verhoog de streefopbrengst

Optimaal strooimoment op basis van opbrengst en ruweiwit

2. Sturen op RE met stikstofbemesting

Het stikstofadvies wat de GrassN geeft is gebaseerd op de Streefopbrengst dogestof. Bij een gelijkblijvende drogestofopbrengst kan met stikstof bemesting iets gecorrigeerd worden op het ruweiwit gehalte.

10 kg meer of minder stikstof geeft bij een

 • Bij een weidesnede 6 - 7 gram meer of minder RE per kg drogestof
 • Bij een maaisnede 5 - 6 gram meer of minder RE per kg drogestof

Grasgroeipluim GrassN app 2.0

NMI uit Wageningen

Het adviesmodel is ontwikkeld door het Nutriënten Management Instituut uit Wageningen. Meer dan 40 jaar onderzoek is verwerkt in de GrassN app. Deze kennis vormt de basis voor een voor u passend advies.

Vragen en delen van ervaringen

Vragen over de werking van de GrassN app of de gegeven adviezen beantwoorden we graag.Ook kunt u eventuele verbeterpunten aan ons doorgeven.

Klik hier om uw ervaring met de Yara GrassN app 2.0 te delen

 

Lees hier hoe u heel eenvoudig een app-knop kunt instellen op uw iOS toestellen

Volg onderstaande stappen om op uw iOS toestel een app-knop aan te maken op uw beginscherm: 

Stap 1:

GrassN app 2.0 - stap 1.png

 

Stap 2:

GrassN app 2.0 - stap 2.png

 

Stap 3:

GrassN app 2.0 - stap 3.png

Terug naar GrassN app