januari 12, 2022

Yara en Lantmännen ondertekenen eerste commerciële overeenkomst voor fossielvrije meststoffen

Oslo en Stockholm, 13 januari 2022: Yara en Lantmännen zijn de eerste bedrijven die een commerciële overeenkomst ondertekenen om fossielvrije meststoffen op de markt te brengen. Deze groene meststoffen, geproduceerd met hernieuwbare energie, zijn cruciaal om de voedselketen koolstofarm te maken en consumenten duurzamere voedselkeuzes te bieden.

Persbericht gaat verder onder de video

Yara, een toonaangevende wereldwijde kunstmestproducent, en Lantmännen, de toonaangevende landbouwcoöperatie in Noord-Europa met activiteiten van veld tot vork, begonnen in 2019 met het testen van de commerciële levensvatbaarheid van groene meststoffen met als gemeenschappelijk doel om 's werelds eerste fossielvrije voedselketen te realiseren. De samenwerking heeft geresulteerd in een commercieel contract voor groene meststoffen, die vanaf 2023 door Yara worden geproduceerd en door Lantmännen in Zweden op de markt worden gebracht.

In plaats van fossiele brandstoffen zoals aardgas te gebruiken voor de productie van ammoniak - de bouwsteen van minerale meststoffen - worden de groene meststoffen geproduceerd met ammoniak op basis van in Europa geproduceerde hernieuwbare energie, zoals Noorse waterkracht. Het resultaat zijn meststoffen met een 80 tot 90 procent lagere CO2-voetafdruk. Yara heeft een portfolio van groene ammoniakprojecten, die essentieel zullen zijn voor de productie van groene meststoffen, in Noorwegen, Nederland en Australië, en werkt actief aan de uitbreiding van haar activiteiten op het gebied van schone ammoniak.

Samenwerking is de sleutel

“Onze samenwerking met Lantmännen om groene meststoffen op de markt te brengen is cruciaal voor het koolstofarm maken van de voedselwaardeketen. We moeten het voedselsysteem transformeren om de Overeenkomst van Parijs na te komen, en dit vereist samenwerking in de hele voedselketen in plaats van individualistisch te werken. De samenwerking tussen Yara en Lantmännen is een concreet voorbeeld van hoe dit kan”, zegt Svein Tore Holsether, CEO van Yara.

Voor Lantmännen is het gebruik van groene meststoffen een belangrijke stap dichter bij het bereiken van klimaatneutrale landbouw.

“Lantmännen stimuleert de ontwikkeling naar de landbouw van de toekomst. Met de groene meststoffen van Yara stellen we boeren in staat om voorop te blijven lopen, onze klanten duurzaamheidsprestaties te bieden in overeenstemming met de wereldwijde klimaatdoelstellingen en duurzaam voedsel naar de consument te brengen. Met deze samenwerking kunnen we blijven voldoen aan een toegenomen marktvraag naar duurzame producten”, zegt Per Olof Nyman, Group President & CEO bij Lantmännen.

De meststoffen worden verwerkt in het teeltprogramma ‘Climate & Nature’ van Lantmännen. Het programma maakt het voor boeren winstgevend om duurzamere landbouwpraktijken toe te passen. Groene meststoffen van Yara zijn een belangrijk aanvullend onderdeel in de verdere ontwikkeling van het programma. Door de meststoffen te combineren met fossielvrije brandstoffen, transport en precisielandbouw, zal Lantmännen een fossielvrije waardeketen tot stand kunnen brengen - van veld tot vork.

Yara en Lantmännen werken ook samen aan andere projecten om de ecologische voetafdruk van landbouw in het veld te verkleinen door middel van voedingsoplossingen voor gewassen, innovatieve landbouwpraktijken en digitale hulpmiddelen, waardoor de overgang naar een koolstofarme en duurzamere voedselwaardeketen mogelijk wordt.

De CO2 voetafdruk van landbouw verminderen

  • Vandaag de dag hebben Yara's minerale meststoffen op nitraatbasis, geproduceerd in de Europese Unie en Noorwegen, al een koolstofvoetafdruk die ongeveer 50 tot 60 procent lager is in vergelijking met de meeste niet-EU-meststoffen. Dit is te danken aan het gebruik van een best beschikbare technologie (BBT) katalytisch proces dat de uitstoot van broeikasgassen tijdens de productie vermindert, dat eerst werd ontwikkeld door Yara en later werd gedeeld met andere producenten.
  • In 2023 kan Yara groene meststoffen op nitraatbasis leveren met een CO2-voetafdruk die verder wordt verminderd met 80 tot 90 procent dankzij het gebruik van hernieuwbare energie.
  • Onafhankelijke leverancier van assurance en risicobeheer DNV zal als onafhankelijke derde partij de Product Carbon Footprint (PCF)-methodologie valideren, een van de meest gevestigde methoden voor het bepalen van de klimaatimpact van een product.
  • Yara werkt ook aan het verminderen van de resterende klimaatimpact door bijvoorbeeld het gebruik van gerecyclede nutriënten mogelijk te maken en de energie-efficiëntie van haar productie-installaties verder te verbeteren.

Het klimaat- en natuurprogramma van Lantmännen

  • Climate & Nature is het programma van Lantmännen voor Farming of the Future dat specifieke maatregelen omvat om de klimaatimpact van de teelt te verminderen en de biodiversiteit te vergroten, uitgevoerd door gecontracteerde boeren op hun eigen boerderij.
  • Met het programma heeft Lantmännen de klimaatvoetafdruk van de tarweteelt sinds 2015 met maar liefst 30 procent verminderd. Met groene meststoffen in het programma wordt de klimaatimpact nog verder verminderd met 20 procentpunten.
  • Het programma is dynamisch en criteria voor duurzamere landbouwmethoden zullen continu worden toegevoegd, waardoor de duurzaamheidsprestaties verder worden verbeterd.
  • De duurzame granen worden gebruikt in verschillende producten van Lantmännen zowel in B2B als B2C. Lantmännen Cerealia biedt producten aan, zoals meel van Kungsörnen en haver van Axa, met het label Climate & Nature.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Vibeke Larøi, communicatiemanager voor Yara Europe

Mobiel: (+47) 942 85 337

E-mail: vibeke.laroi@yara.com

Over Lantmännen

Lantmännen is een landbouwcoöperatie en de leider in Noord-Europa op het gebied van landbouw, machines, bio-energie en voedselproducten. We zijn eigendom van 19.000 Zweedse boeren, hebben 10.000 medewerkers, zijn actief in meer dan 20 landen en hebben een jaarlijkse omzet van SEK 45 miljard. Met graan als kern van onze activiteiten, verfijnen we de hulpbronnen van landbouwgrond om de landbouw te laten gedijen. Enkele van onze bekendste voedingsmerken zijn AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Schulstad en Vaasan. Ons bedrijf is gebaseerd op de kennis en waarden die door generaties boeren zijn verworven. Met onderzoek, ontwikkeling en operaties in de hele waardeketen nemen we samen verantwoordelijkheid van veld tot bord. Voor meer informatie: http://www.lantmannen.com

Over Yara

Yara ontwikkelt kennis om de wereld op verantwoorde wijze te voeden en de planeet te beschermen. Ter ondersteuning van onze visie van een wereld zonder honger en een gerespecteerde planeet, streven we een strategie na van duurzame waardegroei, bevordering van klimaatvriendelijke gewasvoeding en emissievrije energieoplossingen. Yara's ambitie is gericht op het kweken van een klimaatpositieve voedseltoekomst die waarde creëert voor onze klanten, aandeelhouders en de samenleving als geheel en zorgt voor een duurzamere voedselwaardeketen.

Om onze ambitie te realiseren, hebben we het voortouw genomen bij het ontwikkelen van digitale landbouwtools voor precisielandbouw en werken we nauw samen met partners in de hele voedselwaardeketen om de efficiëntie en duurzaamheid van de voedselproductie te verbeteren. Door onze focus op schone ammoniakproductie, willen we de waterstofeconomie mogelijk maken en een groene transitie van scheepvaart, kunstmestproductie en andere energie-intensieve industrieën stimuleren.

Yara, opgericht in 1905 om de opkomende hongersnood in Europa op te lossen, heeft een unieke positie verworven als het enige wereldwijde bedrijf voor gewasvoeding in de sector. We hanteren een geïntegreerd bedrijfsmodel met ongeveer 17.000 medewerkers en activiteiten in meer dan 60 landen, met een bewezen staat van dienst van sterke rendementen. In 2020 rapporteerde Yara een omzet van 11,6 miljard dollar. Voor meer informatie: www.yara.com