Duurzaamheid

Yara levert oplossingen voor duurzame landbouw en het milieu. We zijn een wereldwijd toonaangevend bedrijf dat actief inspeelt op wereldwijde uitdagingen.

Yara levert oplossingen voor duurzame landbouw en het milieu. We zijn een wereldwijd toonaangevend bedrijf dat actief inspeelt op wereldwijde uitdagingen. Onze aanpak staat voor het scheppen van waarde voor alle betrokkenen, inclusief de gehele maatschappij.

Yara is wereldwijd leider in de productie en distributie van minerale meststoffen. Dit vraagt om een wereldwijde visie en toewijding. Onze aanpak is het creëren van waarde voor alle stakeholders, waaronder de maatschappij als geheel. We zijn van mening dat realistische winstgevendheid, inclusief groei en de bescherming van het milieu zakelijke vereisten zijn voor de toekomstige concurrentiepositie. Particuliere bedrijven zijn essentieel voor duurzame ontwikkeling, net zoals duurzaamheid een vereiste is voor bedrijven om levensvatbaar te blijven.

De belangrijkste impact van Yara is te vinden in de verbinding tussen voedsel, hulpbronnen en milieu. Duurzame landbouwontwikkeling ligt aan de basis van onze betrokkenheid: de verbetering van voedselzekerheid in combinatie met de beperking van uitstoot en milieu-impact, plus een voortdurend streven naar ontwikkeling van het platteland.

In onze kernactiviteiten streeft Yara naar duurzame landbouw en het onderlinge verband tussen voedsel, klimaat, hulpmiddelen, efficiëntie en het milieu. Dit doen we via innovatie en onderzoek en ontwikkeling, op wereldwijd niveau en in onze samenwerkingsverbanden. 

Reageren op wereldwijde uitdagingen

Inspelen op wereldwijde uitdagingen

Yara is actief in een wereld die onderling steeds meer verbonden is. Private ondernemingen hebben te maken met dezelfde wereldwijde uitdagingen als de maatschappij als geheel. Dit zijn hoofdzakelijk uitdagingen op het gebied van bevolkingsgroei, voedselonzekerheid, schaarste aan hulpbronnen en klimaatverandering. Deze uitdagingen kunnen alleen het hoofd worden geboden middels wereldwijde reacties, waaronder betrokkenheid van bedrijven.

Commitment en beleid

Commitment en beleid

Yara is toegewijd aan transparantie en verantwoordelijkheid en leeft internationale verdragen en nationale wetgeving na waar het actief is. Daarnaast wordt het gedrag van het bedrijf gestuurd door industriestandaarden en interne richtlijnen, waaronder missie, visie en waarden, doelen en strategieën, en bedrijfsethiek.

Onze betrokkenheid

Onze betrokkenheid

Yara is betrokken bij de wereld, bij lokale en regionale markten en binnen de branche. We gebruiken onze positie en expertise om oplossingen voor te stellen met een positieve impact voor aandeelhouders, klanten en de maatschappij als geheel.