อาการขาดธาตุฟอสฟอรัส แย่ลงเพราะ

  • ดินกรดหรือดินด่างมาก (ดินเนื้อปูน) มีสารอินทรีย์ต่ำ สภาพอากาศเย็นและเปียกชื้น พืชมีระบบรากที่โตช้า ดินมีโพแทสเซียมสํารองต่ํา ดินรับฟอสเฟสได้สูง ดินมีเหล็กมาก

ฟอสฟอรัส สำคัญสำหรับ

  • การตั้งตัวของพืชปลูกดีขึ้น การพัฒนาของพืชดีในช่วงต้นฤดู การเจริญเต็มที่เสมอกัน ลดการสูญเสียของเมล็ดเมื่อเก็บเกี่ยว เพิ่มผลผลิต เก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น