Over Yara

Welkom bij Yara

Onze missie

De missie van Yara is zowel eenvoudig als zeer ambitieus: op verantwoorde wijze de wereld voeden en de planeet beschermen.

Onze gewasvoedingsoplossingen en het precisielandbouwaanbod stellen landbouwers in staat de opbrengsten te verhogen en de productkwaliteit te verbeteren, terwijl ze de milieu-impact verminderen. Onze milieu- en industriële oplossingen verbeteren de luchtkwaliteit en verminderen de uitstoot. We hebben een wereldwijde aanwezigheid met meer dan 16.000 werknemers en activiteiten in meer dan 60 landen.