Geef vee essentiële macromineralen om een gezonde en productieve groei te ondersteunen

Macromineralen zoals fosfaat, calcium of magnesium zijn essentiële elementen voor het ondersteunen van een gezonde en productieve groei van dieren. Yara Bolifor®-voedermineralen ondersteunen de bot- en spiervorming bij monogastrische dieren (varkens, pluimvee, paarden en waterdieren) en bij herkauwers (melk- en vleesvee, schapen en geiten).

Waarom kiezen voor Yara Bolifor voedermineralen?

Door te kiezen voor producten met een hoge zuiverheid die van nature weinig ongewenste stoffen bevatten, zorgt u met Yara Bolifor voedermineralen voor:

  • Kwaliteit en zuiverheid van de bron: Yara-fosfaten zijn van constant hoge kwaliteit omdat ze afkomstig zijn van een schone vulkanische afzetting die eigendom is van Yara in Siilinjärvi, Finland.
  • Consistentie: Doordat de enige fosfaatbron van hoge kwaliteit is en de productie volledig door Yara wordt gecontroleerd, is ook de consistentie van het voerfosfaat gegarandeerd.
  • Leveringsbetrouwbaarheid: De productie draait 24/7 om een ​​constante aanvoer te garanderen.
  • Verteerbaarheid en voerefficiëntie: Wanneer dieren een groter aandeel voedingsstoffen opnemen, krijgen veehouders een maximaal rendement op hun voerinvestering. Onze anorganische voederfosfaten hebben een uitstekende verteerbaarheid aangetoond in verschillende proeven met verschillende soorten. Dit resulteert in lagere eenheidskosten. Lees hier meer over het belang van de verteerbaarheid van fosfor en de verschillende manieren om dit te meten.
  • Milieuvoordeel: Een hogere verteerbaarheid betekent dat er minder fosfaat in het milieu terechtkomt. Dit kan boeren helpen om te voldoen aan de Nederlandse milieuregelgeving en tegelijkertijd optimale voeding voor hun vee te bieden.
  • Betere smaak: Yara weet dat een smakelijker product een hoge consumptie en minder verspilling van voedingsstoffen door de dieren betekent.

Hoe beoordeel je een voederfosfaat?

Elk voerfosfaat moet worden beoordeeld aan de hand van de fosfaatfractie die door het dier wordt gebruikt. Dit wordt berekend als het totale P-gehalte maal de "beschikbaarheid". Het grote aantal technieken en concepten in verband met fosfor kan echter voor verwarring zorgen:

  • In vitro-test levert resultaten op voor de oplosbaarheid van fosfaat. De hoeveelheid fosfaat opgelost in zuur of water is niet goed gerelateerd aan de hoeveelheid fosfaat die klaar is om door het dier te worden gebruikt.
  • Kwalitatieve metingen, zoals relatieve biologische beschikbaarheid, vergelijken verschillende voederfosfaten onder bepaalde omstandigheden met een norm. Afhankelijk van de norm en de testconditie worden verschillende resultaten verkregen
  • Kwantitatieve metingen, zoals de verteerbaarheid van fosfaat, geven informatie over de werkelijke hoeveelheid fosfaat die door het dier wordt opgenomen. De verteerbaarheid is dus consistent en realistisch, geschikt voor de formulering van het voer.

Zorg ervoor dat u naar de verteerbaarheidswaarden van fosfor vraagt.

Extra betrouwbaar door accreditatie

IFP logo

Yara Animal Nutrition is een actief lid van de European Chemical Industry Council (CEFIC), Sector Group for Anorganic Feed Phosphates. CEFIC vertegenwoordigt Europese voerproducenten en ondersteunt een systeem dat de chemische en fysische samenstelling en de zuiverheid van de voerproducten garandeert.

Mark Koitka
Mark Koitka
Salesvertegenwoordiger Bolifor voedingsmineralen

Alle Bolifor voedingsmineralen