Yara Sluiskil

De productielocatie in Sluiskil is sinds 1929 gelegen aan het kanaal van Gent naar Terneuzen, een belangrijke doorgang aan diep vaarwater. Enerzijds verbonden via de Westerschelde met de Noordzee en anderzijds goede aansluitingen naar de belangrijke Europese rivieren en kanalen.

Zoals bij vele Europese kunstmestproductielocaties, was de ontwikkeling gerelateerd aan de beschikbaarheid van cokesoven gas uit een naburige cokesfabriek. Tegenwoordig gebruikt Yara Sluiskil vooral Noordzeegas om hoogwaardige stikstofmeststoffen en industriële chemicaliën te produceren.

Opened in 1929, the Yara Sluiskil site is located on the Ghent-Terneuzen canal, a major waterway opening into the North Sea and connecting to European waterways. As with many European fertilizer complexes, development of the site was linked to the availability of coke oven gas from a neighboring coke factory. Today, Yara Sluiskil uses mostly North Sea gas to produce quality nitrogen fertilizers and industrial chemicals.

Yara Sluiskil

Tijdelijke natuur

Tijdelijke natuur
Yara is in 2013 gestart met het project 'Tijdelijke natuur' en het terrein heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een prachtig gebied. In dit mooie natuurlandschap werden tijdens het maken van dit filmpje onder andere de citroenvlinder, het oranjetipje, roeken en een nest scholekstereieren gespot. Bij de inrichting is bewust gezocht naar streekeigen elementen. Zo zijn er Zeeuwse hagen en is er een hoogstam boomgaard met oude appel- en perenrassen. In de wei lopen schapen, er is een bijenhotel, amfibieënpoel en oude bunkertjes zijn ingericht als vleermuizenverblijven. Er hangen tal van nestkasten en er komen bijzondere vogelsoorten zoals de patrijs en zelfs de kwartel is er onlangs gehoord. Ook kun je scharrelvarkens tegenkomen op de aangegeven wandelroute, die deels langs de oude Zeedijk, Staats-Spaanse linies en oude kreekrestanten voert. Vorig jaar heeft North Sea Port het gebied naast Yara verder uitgebreid om de biodiversiteit nog verder te vergroten en de biotopen op elkaar aan te laten sluiten. U bent van harte welkom te genieten van de natuur door de wandelroutes die grenzen aan het fabrieksterrein van Yara Sluiskil.