Over Yara Sluiskil

Yara Sluiskil is een productievestiging van het Noorse bedrijf Yara International dat wereldwijd in 52 landen vestigingen heeft, haar producten in meer dan 160 landen verkoopt en bijna 17.000 medewerkers heeft. Yara Sluiskil is al sinds 1929 op de huidige locatie in de Kanaalzone Gent-Terneuzen gevestigd en maakt stikstofhoudende kunstmest en industriële chemicaliën, zoals Air 1® en NOxCare®, maar bijvoorbeeld ook CO2 voor de frisdrankindustrie en bierbrouwerijen.

Binnen het concern is de vestiging in Sluiskil een van de grootste productielocaties, waar in 2022 maar liefst 5 miljoen ton product verladen werd. De fabrieken behoren tot de meest efficiënte en betrouwbaarste ter wereld. Veiligheid heeft topprioriteit.

Yara Sluiskil

 

Het bedrijf ontwikkelt zich de laatste jaren in snel tempo van een bulkproducent naar leverancier van speciale kunstmeststoffen en producten die bijdragen aan milieuverbetering. Bij Yara Sluiskil werken 700 vaste medewerkers. Het bedrijf neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en is dankbaar voor de goede relatie en het vertrouwen dat ze van haar brede groep stakeholders krijgt.  

 


Yara Sluiskil is a production site of the Norwegian company Yara International, which has offices worldwide in 52 countries, with products sold in more than 160 countries and has almost 17,000 employees. Yara Sluiskil has been located at its present location in the Ghent-Terneuzen location since 1929 and manufactures nitrogen fertilizers and industrial chemicals such as Air 1® and NOxCare®, but also CO2 for the soft drink industry and breweries.

Within the company, the establishment in Sluiskil is one of the largest production sites, where in 2022 no less than 5 million tonnes of product was loaded. The plants are among the world's most efficient and reliable. Security has top priority. 

The company is developing rapidly in recent years from a bulk producer to supplier of specialty fertilizers and products that contribute to environmental improvement. Yara Sluiskil employs 700 permanent employees. The company takes its social responsibility seriously and is thankful for the good relationship and the trust that it gets from its wide range of stakeholders.