Yara Sluiskil in het kort


Algemene informatie over Yara Sluiskil, zoals feiten en cijfers

 

 • 745+ werknemers 
 • #1 in Yara ammoniumnitraten en industriële producten   
 • 15% van totale productievolume van Yara wereldwijd   
 • 140 hectare terrein, 100 ha bebouwd   
 • Gesitueerd aan diep vaarwater met vrije toegang tot de Noordzee en Europese rivieren, wegennet en spoorverbindingen
 • 2 miljard kuub aardgas/jr, waarvan 80% als grondstof; hoofdzakelijk afkomstig uit de Noordzee (Engeland/Noorwegen)  
 • -60% CO2 reductie sinds 2005, ondanks 1.5 miljoen ton extra productvolume

 


 

General information about Yara Sluiskil, like facts and numbers.

 

 • 745+ employees
 • #1 in Yara ammoniumnitrates and industrial products   
 • 15% of total production volume of Yara global company   
 • 135 hectare terrain, 100 ha built
 • Situated on major waterway opening with free access to the North Sea and European rivers, road network and railways.
 • 2 bcm natural gas/vr: 80% as feedstock; mainly originating from the North Sea (England/Norway
 • -60% CO2 reduction since 2005, despite 1.5 million tonnes additional product