YaraMila-meststoffen kunnen nauwkeurig en gelijkmatig in kleine hoeveelheden verspreid worden

YaraMila® - NPK strooimeststoffen

YaraMila-meststoffen bevatten een combinatie van stikstof, fosfor en kalium (NPK) – de meest essentiële voedingsstoffen voor gewassen. Sommige YaraMila-meststoffen bevatten ook secundaire en microvoedingsstoffen die voor specifieke gewassen essentieel zijn. 

De producten gebruiken een uitgebalanceerde stikstofbron die zowel ammonium als nitraatstikstof bevat, een combinatie van direct opneembare fosforvormen die langer fosfor blijven afgeven aan diverse bodemtypen, en naar keuze chloride of sulfaat als kaliumbron.

YaraMila-meststoffen zijn speciaal ontworpen voor hoogwaardige gewassen zoals groenten, fruitbomen, wijnstokken en grasland.

YaraMila® - NPK strooimeststoffen
YaraMila® - NPK strooimeststoffen

Uitgebalanceerd stikstof

Van de stikstof in YaraMila-producten is 40-45% aanwezig in de vorm van nitraat-N en 55-60% in de vorm van ammonium-N. Een hoge concentratie stikstof is onontbeerlijk voor snelgroeiende gewassen en bevordert een goede beworteling, terwijl ammonium-N belangrijk is voor een constante afgifte van stikstof.

Fosfor en kalium

De verschillende vormen van fosfor in YaraMila zorgen ervoor dat het fosfor beter en langer opneembaar is door gewassen in diverse bodemtypen. Het kalium in YaraMila bevordert de groei van stevige stengels en een dikkere buitenste celwanden, zodat de gewassen beter bestand zijn tegen sommige ziektes en schadelijke organismen, maar ook tegen vorst en droogte. 

Gebruiksvriendelijk

De hoogwaardige YaraMila prills en korrels zijn bestand tegen beschadigingen tijdens transport en opslag en kunnen nauwkeurig worden verspreid. De kweker kan erop vertrouwen dat wat er op de zak staat ook daadwerkelijk in de zak zit. Eén zak voor alle toepassingen.

Kosteneffectief

YaraMila combineert uitermate efficiënte N-, P- en K-bronnen voor een zeer kosteneffectieve meststof in vergelijking met andere algemeen verkrijgbare meststoffen. Wij concentreren ons niet zozeer op het verlagen van de kosten voor meststoffen, maar op het verbeteren van de gewasopbrengst en de kwaliteit. 

Bekijk hier de video over YaraMila met P-Extend