Yara-technologie

Meststoffen van Yara bevatten technologieën om de kwaliteit van de producten te behouden, waaronder coatingsystemen en antiklontermiddelen. Het is ook belangrijk om stof, thermocycling en condensatie te voorkomen.

Coatingsystemen

vochtabsorptie YaraLivaCoatings zijn een belangrijk middel om de kwaliteit van de kunstmeststoffen te behouden door ze te beschermen tegen binnendringend vocht en tegen fysieke beschadiging tijdens de overslag. 

 

 

 

 

Het Yara-technologiecentrum heeft voor verschillende kunstmeststoffen diverse doeltreffende coatings ontwikkeld die:

  • De vochtabsorptie verminderen bij blootstelling aan vochtige lucht
  • Klontering tegengaan
  • Stofvorming voorkomen

Bovendien kan aan coatings een pigment worden toegevoegd om het kunstmestproduct een bepaalde kleur te geven. De coatings waarmee we de kwaliteit van de kunstmeststoffen verbeteren zijn niet schadelijk voor planten, de bodem of de mens.

 

Antiklonteringsmiddelen

Kunstmeststoffen en zouthoudende producten neigen tot klonteren tijdens transport en opslag. Om klonteren te voorkomen, worden kunstmeststoffen behandeld met verschillende middelen die doorgaans een oppervlakte-actieve stof en een fijn, inert poeder bevatten. De oppervlakte-actieve stof gaat de vorming van kristalbruggen tegen, en het poeder verkleint het contactoppervlak.

 

Stofvorming voorkomen

De hoeveelheid stof die een kunstmeststof produceert, is afhankelijk van verschillende fysieke eigenschappen waaronder de vorm en de sterkte van de deeltjes, de overslagmethode en het toegepaste coatingsysteem.

 

Thermische cycli voorkomen

Onder normale omstandigheden zijn alle kunstmeststoffen op basis van ammoniumnitraat stabiele materialen. Maar bij blootstelling aan direct zonlicht kunnen temperatuurfluctuaties optreden. Daardoor zetten de kunstmeststoffen uit en gaan ze fysiek stuk.

ammoniumnitraat afbraak in zakDe schade verergert als het kunstmestproduct onvoldoende is gestabiliseerd en/of een hoog vochtgehalte heeft.

Ammoniumnitraat komt in verschillende stabiele kristalvormen voor; maar bij overgang van de ene naar de andere vorm verandert het ingenomen volume. De overgang bij 32°C creëert een dichtheidsverandering waardoor verkorreling kan optreden als het product wordt verhit of gekoeld.

AN 33.5 en enkele andere kunstmestproducten met een hoog ammoniumnitraatgehalte bevatten stabilisatoren die deze thermische cycli voorkomen.

Echter kunnen deze kunstmestproducten alsnog verslechteren tijdens lange periode van opslag als er steeds weer thermische cycli optreden.

Monitor altijd de weersomstandigheden, vooral bij bulkopslag van kunstmestproducten.

 

Condensatie voorkomen

De lucht kan in een warm en vochtig klimaat elke nacht zo'n 10-15 gram water/m3 afgeven. Dat komt overeen met zo'n 90 l/dag of 1260 liter per twee weken in een klein magazijn met 1000 ton aan producten (30x20x10 m).

Het is belangrijk dat dit water naar buiten kan ontsnappen. Installeer bij nieuwe gebouwen dakisolatie om de temperatuurwisselingen te dempen. Dek het kunstmestproduct altijd af.