Yara's Toolbox

Yara heeft veel tools, apps en diensten ontwikkeld om onze kennis op het optimaliseren van de opbrengst en kwaliteit te delen. Kennis van gewassen is van fundamenteel belang bij het selecteren van het juiste productenpakket en het toepassen van de juiste bemestingshoeveelheden. Zodra u de juiste portfolio aan producten heeft, is het belangrijk de beste tijd te weten deze toe te passen. Yara's advies aan agrariërs betekent dat de gewasopbrengst en kwaliteit kunnen worden gemaximaliseerd zonder verlies van voedingsstoffen aan de bodem, waardoor de invloed op het milieu wordt geminimaliseerd. Zie hieronder de tools, apps en services die grotendeels in de gehele BeNeLux beschikbaar zijn.
Yara N-Sensor - stikstof meten

Yara N-Sensor

De Yara N-Sensor™ is een optisch instrument gemonteerd op het dak van de tractor en meet de stikstofstatus van een gewas.
Yara N-Tester®

Yara N-Tester®

De Yara N-Tester® is een mobiel instrument dat de N-behoefte bepaalt door meting van het gehalte bladgroen/chlorofyl
Yara GrassN app

Yara GrassN app 3.0

De Yara GrassN app 3.0 geeft een grasgroei- en kwaliteitsverwachting. Daarnaast heeft u inzicht in uw stikstofefficiëntie. Dit maakt de GrassN app 3.0 nog handiger dan hij al was. Vanaf 1 april laat de Yara GrassN app de 'grasgroeipluim' zien. Elke dag...
Yara CheckIT

Yara CheckIT

Yara CheckIT is een smartphone app dat een visuele diagnose biedt over voedingsstoftekorten in gewassen middels een beelddatabank.
Yara ImageIT

Yara ImageIT

De N-behoefte van koolzaad meten met de ImageIT app maakt van uw smartphone-camera een hightech-meetapparaat voor stikstof
TankmixIT app

Yara TankmixIT app

Yara TankmixIT is een app waarmee u in het veld kunt controleren of YaraVita® meststoffen mengbaar zijn met gangbare middelen voor gewasbescherming.
Yara Megalab™

Yara Megalab™

Yara Megalab™ is een veilig internet-gebaseerd systeem voor het uitvoeren van gewasanalyses.
Yara Strooitabellen

Yara Strooitabellen

Yara meststoffen zijn opgenomen in de strooitabellen van alle gangbare strooierproducenten
Yara Strooier-Testkit

Yara Strooier-Testkit

Met de Strooier-Testkit van Yara heeft u het strooien van meststoffen onder controle.
Omrekentabel plantnutriënten

Omrekentabel plantnutriënten

Een handige omrekentabel voor het omrekenen van plantnutriënten van oxide- naar elementvorm.
Tankgrootteberekening door Yara

Tankgrootteberekening door Yara

Help mij bij het berekenen van een tankgrootte in 4 eenvoudige stappen
Yara Telemetrie

Yara Telemetrie

Via de Yara Telemetrie kunnen de voorraadtanks van de YaraTera SUBSTRAFEED vloeibare meststoffen op afstand uitgelezen worden.
Yara Software

Yara Software

Yara biedt voor het gemakkelijk rekenen met de YaraTera SUBSTRAFEED vloeibare meststoffen een berekeningsprogramma aan.
Yara Helpdesk

Yara Helpdesk

Voor al uw vragen omtrent bemesting en meststoffen!
Yara App voor iPads

Yara App voor iPads

Yara App is een gratis app speciaal ontworpen voor iPads met zakelijke informatie over Yara.