YaraBela - Stikstofmeststoffen

Op nitraatgebaseerde meststoffen leveren de meest efficiënte vorm van stikstof

Op ammoniumnitraat gebaseerde meststoffen die het gewas voorzien van bewezen resultaten, jaar-in jaar-uit, in een breed scala van gewassen en de klimatologische omstandigheden

Beluister hier de podcast met onze Melkveespecialist Theo Courtz over het belang van ammoniumnitraat bij grasland.

Bewezen voordelen van YaraBela meststoffen

YaraBela - Stikstofmeststoffen
YaraBela - Stikstofmeststoffen

Agronomische voordelen

  • Hoge stikstof-efficiency - Meststoffen uit ammoniumnitraat, zoals YaraBela®, beperken het stikstofverlies en leveren de hoogste N-benutting van alle meststoffen.
  • Gelijkmatig strooien - De homogene mechanische kwaliteit van YaraBela® en het hoge stortgewicht zorgen voor een gelijkmatig strooibeeld en een optimale gewasvoeding.
  • Hoge opbrengst - Bij identieke stikstofgiften realiseerde YaraBela® in veldproeven 2 - 5% meer opbrengst dan ureum.
  • Hoger eiwitgehalte - YaraBela® meststoffen verbeteren het eiwitgehalte met 0,3 - 0,9% in vergelijking met ureum.

Voordelen voor het milieu

  • Lage bodemverzuring - YaraBela® NITROMAG® bevat dolomiet, die verzuring van de bodem tegengaat, waardoor de kalkbehoefte wordt beperkt.

  • Lage CO2-voetafdruk - de CO2-voetafdruk van YaraBela® is over de complete levenscyclus 12,5% lager dan voor ureum.

  • Beperkte vervluchtiging - verliezen door vervluchtiging van ammoniumnitraat zijn voor YaraBela® 1-3% in vergelijking met tot 27% voor urea.

  • Minder uitspoeling - de hoge stikstof-efficiency, snelle opname en lagere dosering zorgen voor een optimale beheersing van reststikstof en beperken uitspoeling.

  • Lagere milieu-index - De totale milieu-index (optelsom van alle negatieve milieu-effecten) van YaraBela® is 46,6% lager dan voor ureum.