Privacybeleid van Yara

Dit Privacybeleid van Yara ("Privacybeleid") is van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt door Yara Vlaardingen B.V., Zevenmanshaven Oost 67, 3133 CA Vlaardingen, Nederland ("wij" of "we") wanneer u deze website (de "Site") gebruikt of op een andere manier met ons communiceert zoals hieronder wordt beschreven.

Yara Vlaardingen B.V. beheert de Site en is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens wanneer u de Site gebruikt.

In dit Privacybeleid wordt uitgelegd hoe Yara persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bekendmaakt wanneer u de Site gebruikt en op een andere manier met ons communiceert zoals hieronder beschreven. In het geval dat wij met u communiceren op een manier die hieronder niet wordt beschreven, verstrekken wij u informatie met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens in verband met die specifieke interactie. Hebt u verder nog vragen, neem dan contact met ons op via dataprivacy@yara.com.

Meer informatie over hoe Yara persoonsgegevens verwerkt vindt u op de publieke versie van de richtlijn gegevensbescherming van Yara voor gegevens van klanten, leveranciers en zakenpartners die onderdeel uitmaken van de Bindende bedrijfsvoorschriften van Yara.

 1. Hoe en wanneer wij persoonsgegevens verzamelen

Wij verzamelen informatie over u wanneer u de Site gebruikt en wanneer u op een andere manier met ons communiceert, bijvoorbeeld als u een klant of leverancier van Yara bent. Wij krijgen uw informatie uit de volgende bronnen, afhankelijk van de manier waarop u met ons communiceert:

 1. Van onze websites of mobiele applicaties:
 • Wij verzamelen persoonsgegevens via onze websites of mobiele applicaties, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een van onze mobiele applicaties, een gebruikersprofiel aanmaakt of met onze verbonden apparaten communiceert.
 • Als uitgangspunt kunt u de Site gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken. Wanneer u de Site bezoekt of op een andere manier online met ons communiceert, verzamelen wij informatie over uw computer en uw gebruik van onze website en applicaties met behulp van cookies. Wij gebruiken deze informatie voor het geaggregeerd meten van het gebruik van de Site om de inhoud ervan te verbeteren.
 • Wij verzamelen ook persoonsgegevens wanneer u onze mobiele applicaties gebruikt of contact met ons opneemt via de website of applicatie, zoals voor klantenservicedoeleinden. Lees hieronder de paragraaf over Cookies en soortgelijke technologieën.
 1. Rechtstreeks van u:
 • Wij verzamelen rechtstreeks van u persoonsgegevens wanneer u met ons communiceert, en ervoor kiest bepaalde informatie aan ons te verstrekken, zoals wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, inlogt op een van onze websites of apps, een van onze digitale of papieren formulieren invult, een aankoop doet, een bestelling plaatst of informatie uploadt naar een van onze portals.
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verzamelen wanneer wij een vraag van u krijgen (bijvoorbeeld met betrekking tot de klantenservice), wanneer wij uw bestellingen verwerken en wanneer u naar onze beurzen of evenementen gaat. Wij wijzen u erop dat wij wettelijk verplicht zijn bepaalde informatie te verwerken (zoals in verband met bepaalde aankopen) en wij u soms moeten vragen bepaalde informatie te verstrekken om met u een overeenkomst te kunnen aangaan en deze overeenkomst te kunnen uitvoeren.
 • Wij verzamelen ook persoonsgegevens rechtstreeks van u wanneer u als leverancier handelt, om de overeenkomst met de leverancier te kunnen uitvoeren en voor het beheer van de leveranciersrelatie.
 • In sommige gevallen houden wij online enquêtes om de behoeften en voorkeuren van onze gebruikers, contactpersonen, prospects en klanten beter te begrijpen, bijvoorbeeld door de klanttevredenheid te meten en gegevens te verrijken via de Net Promoter Score. Voordat wij de enquête uitvoeren, informeren wij u over de manier waarop wij uw persoonsgegevens zullen gebruiken. Deelname aan een enquête is vrijwillig en wij zullen u vragen om toestemming voor de verwerking als de geldende wetgeving dit vereist. U hebt het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken.
 1. Van onze groep ondernemingen, dealers, leveranciers, zakenpartners en andere derden:
 • Wanneer u een product of dienst koopt of verkoopt, kunnen wij persoonsgegevens met betrekking tot de transactie verzamelen, om de transactie te kunnen uitvoeren en de zakenrelatie te beheren. Op uw verzoek of om onze gerechtvaardigde belangen van segmentatie of beheer van leveranciersrelaties na te streven, kunnen wij ook informatie van onze dealers, leveranciers, zakenpartners en andere derden importeren.
 1. Van uw apparatuur:
 • Als u zich hebt aangemeld om gebruik te maken van diensten waarmee u informatie kunt uploaden van uw apparaat naar een van onze portals of applicaties, verzamelen wij apparatuurgegevens van uw apparatuur of toestellen, zoals nader beschreven in het geldende privacybeleid voor digitale landbouw. Wij kunnen ook locatiegegevens ontvangen van uw smartphone of een ander geo-bewust apparaat, op voorwaarde dat de apparatuur is gelinkt aan een mobiele applicatie die u hebt gedownload of een gebruikersprofiel dat u bij ons hebt geregistreerd.
 1. Van andere bronnen:
 • Bijvoorbeeld via handelspartners en distributeurs die Yara-producten verkopen of Yara-applicaties gebruiken, zoals voor offerteaanvragen of het loyaliteitsprogramma, wanneer zij persoonsgegevens met ons delen om aan uw verzoek te voldoen of om de overeenkomst uit te voeren die met u is aangegaan of die wij met deze partners zijn aangegaan, bijvoorbeeld om producten te leveren die via onze distributeurs zijn verkocht.
 1. Typen informatie en gegevens die wij verzamelen

Wanneer u de website gebruikt, verzamelen wij persoonsgegevens en apparaatinformatie voor zover wettelijk toegestaan. Persoonsgegevens is informatie, of een combinatie van informatiebestanddelen, die gebruikt kan worden om u op individuele basis te identificeren. Afhankelijk van de diensten die u gebruikt en hoe u de Site gebruikt, kunnen wij de volgende categorieën gegevens verzamelen: 

 • Contactgegevens zoals uw naam, adres en e-mailadres die u aanlevert wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt of een van onze online digitale of papieren formulieren invult. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij u identificeren en met u communiceren;
 • Zakelijke gegevens waarmee wij u kunnen helpen uw zakelijke activiteiten te optimaliseren, als u een geregistreerde gebruikersaccount hebt. Dit is inclusief, maar is niet beperkt tot gegevens met betrekking tot de naam, locatie, omvang van uw bedrijf, en andere bedrijfsgerelateerde informatie die alleen direct aan u kan worden gelinkt als u een geregistreerde gebruikersaccount hebt;
 • Relatiegegevens die ons helpen begrijpen wie u bent en wat u wilt om u producten, technologieën en diensten aan te bieden die u kunnen interesseren, zoals vastgoed, zakelijke informatie, uw algemene locatie en andere demografische informatie in overeenstemming met de regels van de wet. Wij verzamelen deze informatie als u met ons communiceert of als u een geregistreerd gebruikersaccount hebt;
 • Wervingsinformatie die ons helpt om te bepalen of u geschikt bent voor de baan waarop u solliciteert als u bij ons solliciteert op een baan, zoals algemene contactgegevens, uw cv, informatie over uw opleiding, competenties en vaardigheden, carrière en werkervaring en andere informatie zoals uw foto, burgerservicenummer, werkcertificaten, arbeidsverleden, referenties en andere relevante achtergrondinformatie.
 • Transactie- en productinformatie over hoe u communiceert met ons, onze dealers en zakenpartners, inclusief aankopen, vragen en klantaccounts, aankoophistorie, producten en volumes, gewassen en voorkeuren;
 • ID-informatie over uw identiteit, zoals uw geboortedatum en identiteitsbewijs, alleen wanneer dit noodzakelijk is om u te kunnen identificeren;
 • Gegevens van uw financiële rekening alleen voor zover nodig om uw aankoop te voltooien;
 • Toestelinformatie en analyse zoals informatie over de computers, telefoons of andere toestellen die u gebruikt om de Site te bezoeken, afhankelijk van de toestemmingen die u hebt gegeven. Wij kunnen de informatie die wij verzamelen van uw verschillende apparaten combineren, waardoor wij consistente service kunnen bieden op al uw apparaten. Dit kunnen bijvoorbeeld attributen zijn zoals uw IP-adres, besturingssysteem, hardwareversie, apparaatinstellingen, en typen en apparaat-id's. We kunnen ook informatie verzamelen zoals de naam van uw mobiele provider of ISP, mobiele reclame-id en mobiele applicatie-id, browsertype, taal, geolocatie, tijdzone en tijd waarop de Site wordt bezocht, in combinatie met gebruikstrends. We kunnen ook informatie verzamelen over uw gedrag op de Site, zoals hoe lang u op de Site verblijft en informatie over hoe u scrolt en deelt.
 • Apparatuurgegevens die zijn gegenereerd of verzameld door of opgeslagen in uw apparatuur (software of hardware) of een toestel dat is gekoppeld aan uw apparatuur, inclusief maar niet beperkt tot de locatie van uw apparatuur.
 1. Hoe Yara persoonsgegevens gebruikt

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. De functie van de gewenste producten en diensten verschaffen en klantenservice bieden:
 • De functie, producten, technologieën en diensten bieden die u vraagt en u andere diensten bieden die verband houden met uw bestelling, zoals productlevering, aanbevelingen en onderhoud.
 • Uw account aanmaken, beheren en zorgen dat u toegang hebt tot uw account voor diensten/producten, wanneer u een account aanmaakt.
 • Uw transactie afronden en registreren.
 • Door u bestelde artikelen en materialen verzenden (met inbegrip van artikelen en materialen die u via onze distributeurs bestelt).
 • Zorgen voor actieve levering van individuele rapporten en/of aanbevelingen of agronomische tips die zijn afgeleid van de gegevens die u Yara hebt verstrekt en die specifiek voor u relevant zijn vanwege uw bedrijfsactiviteiten, om uw productiviteit, kwaliteit en winstgevendheid te verbeteren.
 • U een aanbod verstrekken na ontvangst van een offerteaanvraag via een distributeur in gevallen van offerteaanvragen.
 • U punten toekennen op basis van uw aankoophistorie, die kunnen worden ingewisseld voor geschenken of kortingen voor andere Yara-producten of -diensten, als u deelneemt aan het loyaliteitsprogramma.
 • U administratieve informatie toezenden, zoals wijzigingen in onze voorwaarden en beleidsdocumenten.

Uw vragen en verzoeken beantwoorden, bijvoorbeeld wanneer u ons vragen of suggesties stuurt.

 1. Product- en klantondersteuning:
 • U ondersteuning bieden, met inbegrip van de levering van communicatie over upgrades en productverbeteringsprogramma's, en voor diagnoses en reparaties, productveiligheid en -terugroepingen.
 • U andere technische ondersteuning bieden, zoals installatie, onderhoud en hulp bij storingen.
 1. Beheer van leveranciersrelaties
 • Beheer van overeenkomsten, zoals het beheren van alle interacties en transacties met derden die ons goederen en/of diensten leveren, om de waarde van deze interacties en transacties zo groot mogelijk te maken.
 • Prestatiebeheer, zoals het uitvoeren van prestatiebeoordelingen.
 • Risicobeheer, zoals strategieën voor respons op onderbrekingen van de toeleveringsketen.
 • Gegevensbeheer, zoals het goedkeuren van verzoeken van leveranciers.
 • Aan betere relaties werken en beter communiceren met leveranciers en externe organisaties om het bedrijf soepeler en kostenefficiënter te voeren.
 1. Marketing en communicatie en gerichte diensten bieden:
 • U communicatie, informatie en direct marketing van de producten, technologieën en diensten van Yara bieden, onder andere om een profiel aan te maken dat wij gebruiken om u gerichte marketingaanbiedingen, nieuwsbrieven, productinformatie, bedrijfsmagazines, catalogi, aankondigingen of uitnodigingen voor evenementen etc. aan te bieden, die volgens ons voor u interessant kunnen zijn.
 • U gerichte adviezen en agronomische tips bieden.
 • Afhankelijk van uw keuzes verzenden wij deze marketingberichten per e-mail en/of sms. Bij deze marketingberichten kan het bijvoorbeeld gaan om agronomisch en zakelijk advies, nieuwsbrieven, enquêtes, campagnes, uitnodigingen en informatie over diverse regelingen, evenementen op beurzen, bijeenkomsten, trainingen of webinars.
 • We gebruiken uw persoonsgegevens soms ook om enquêtes, peilingen, loyaliteitsprogramma's en andere promotie-evenementen te organiseren en beheren, en om onze klanten de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan peilingen en enquêtes, zodat we ons dienstenaanbod kunnen verbeteren.
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens voor het nastreven van ons gerechtvaardigde belang van het verzenden van gerichte marketingberichten aan onze klanten door gebruik te maken van informatie met betrekking tot de aankoophistorie, de voorkeuren en het gedrag van de klant en andere gegevens, teneinde hun uitdagingen en behoeften beter te begrijpen.
 • Verder passen wij segmentatie toe en gebruiken wij persoonsgegevens voor analyses om relevante producten, communicatie en diensten te verbeteren en aan te bieden, en om onze agronomische kennis uit te breiden. Wij passen ook segmentatie en profilering toe om te bepalen of prospects geïnteresseerd zijn in een specifiek product of een specifieke communicatie van ons.
 • Informatie uitwisselen met andere marketeers als u wilt dat zij u marketingberichten sturen, al naargelang uw keuzes.
 • De mogelijkheid bieden om berichten en reviews van u op onze website en mobiele applicaties te plaatsen.
 • Indien wettelijk vereist zullen wij u om toestemming vragen voor de verzending van deze marketingberichten en het invullen van enquêtes voor marketingdoeleinden. U kunt zich op elk moment afmelden voor marketing via elektronische communicatie door de instructies te volgen in deze berichten of door contact met ons op te nemen via global@yara.com (voor papieren overeenkomsten).
 1. U mogelijkheden bieden om op aanbiedingen in te gaan en inhoud te delen via sociale netwerken
 • U mogelijkheden bieden om op aanbiedingen in te gaan.
 • Mogelijkheden bieden om inhoud te delen via sociale netwerken als u hiervoor kiest. Voor dergelijke aanbiedingen of het delen via sociale netwerken kunnen bijkomende regels gelden. Lees deze regels goed door. 
 1. Werving:
 • Nieuwe Yara-medewerkers werven, als u een sollicitatie hebt ingediend via ons sollicitatieportal dat toegankelijk is op yara.com of op een andere manier bij ons hebt gesolliciteerd.
 • We gebruiken de informatie die u opneemt in uw sollicitatie om te bepalen of u geschikt bent voor de functie waarop u solliciteert, door te beoordelen of u de ideale kandidaat bent voor de betreffende functie.
 1. Onze dagelijkse bedrijfsbehoeften beheren en bedrijfsrapportage uitvoeren:
 • Het gebruik van onze producten en diensten door onze klanten analyseren om geaggregeerde trendrapporten samen te stellen.
 • Beheer van onze websites en diensten, beheer van overeenkomsten, analyses en fraudepreventie.
 • Bedrijfsinformatie verzamelen, zoals algemene marktinzichten.
 • Productverbetering, om nieuwe producten te ontwikkelen en de prestaties van onze huidige producten te verbeteren.
 • Governance en audit, bijvoorbeeld door interne audits, bedrijfsanalyses, controles en rapportage uit te voeren (bijvoorbeeld klokkenluidersregelingen).
 • Bedrijfstransacties, met inbegrip van een reorganisatie, een fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere handeling. In geval van een fusie met of overname door een ander bedrijf zijn wij bijvoorbeeld mogelijk verplicht om dat bedrijf persoonsgegevens te verstrekken.
 • Eigendommen van Yara beschermen, bijvoorbeeld om gezondheids- of veiligheidsredenen, of om toegangsrechten en beveiliging te beheren (om fraude, cyberaanvallen en identiteitsdiefstal te voorkomen).
 • Wettelijke verplichtingen nakomen: wij moeten bijvoorbeeld facturen bewaren voor boekhouddoeleinden of bepaalde gegevens doorgeven om aan verzoeken van overheidsinstanties te voldoen.
 1. Op welke rechtsgrondslag beroept Yara zich om uw gegevens te verwerken?

     1. Overeenkomst

 • Indien wij een overeenkomst met u aangaan betreffende verkoop, aankoop of levering van producten of diensten, is onze rechtsgrondslag voor de verwerking het feit dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of voor het nemen van maatregelen op uw verzoek voordat een overeenkomst wordt aangegaan.
 • Deze rechtsgrondslag is van toepassing voor elke verwerking die noodzakelijk is voor het beheer en de uitvoering van deze overeenkomst en voor elke verwerking die noodzakelijk is om een dergelijke overeenkomst aan te gaan. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om klantenservice (onder andere in de vorm van een loyaliteitsprogramma), beheer van klantrelaties en facturering, en andere vormen van verwerking die noodzakelijk zijn voor de levering van de gewenste functie, producten en diensten.
 • Indien wij persoonsgegevens nodig hebben om wettelijke of contractuele verplichtingen na te komen, dan is het verplicht deze gegevens te verstrekken: worden deze gegevens niet verstrekt, dan zijn wij niet in staat onze contractuele relatie te beheren of aan ons opgelegde verplichtingen na te komen. In alle andere gevallen is de verstrekking van gevraagde persoonsgegevens optioneel.
 1. Wettelijke verplichting 
 • In sommige gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld om aan boekhoudkundige verplichtingen te voldoen).
 1. Gerechtvaardigde belangen
 • We verwerken uw gegevens ook wanneer het in ons gerechtvaardigd belang is om dit te doen en wanneer deze belangen niet worden ondermijnd door uw rechten op gegevensbescherming. Deze belangen bestaan meestal uit het verbeteren van onze producten, technologieën en diensten om de klanttevredenheid te verhogen en onze diensten af te stemmen op uw specifieke voorkeuren en behoeften.
 • Wij verwerken uw gegevens ook op grond van ons gerechtvaardigde belang van verwerking van uw verzoek als u een van onze digitale of papieren formulieren invult en om onze klanten in staat te stellen aan de geldende wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij verwerken verder persoonsgegevens van onze klanten wanneer dit noodzakelijk is om ons gerechtvaardigde belang van uitvoering van onze overeenkomst met onze distributeurs na te streven door de producten en diensten waar de klant om vraagt te leveren.
 • In sommige gevallen (bijvoorbeeld wanneer we profilering toepassen) is onze rechtsgrondslag voor de verwerking het feit dat het noodzakelijk is voor doeleinden in verband met ons gerechtvaardigde belang van marketing en van het aanmaken van een profiel van onze klanten om ons aanbod en onze diensten op hun behoeften af te stemmen, zolang dit belang niet moet wijken voor rechten van de klant op bescherming van persoonsgegevens.
 • Wanneer we een bestaande klantrelatie met onze klanten hebben, verzenden we soms digitale marketingberichten over producten en/of diensten die overeenstemmen met de producten/diensten waarop de klantrelatie is gebaseerd en beroepen we ons op ons gerechtvaardigde belang hierbij. Wij bieden u echter vooraf de mogelijkheid om deze digitale marketingberichten niet te ontvangen.
 • Voor segmentatie en analyses beroepen wij ons op ons gerechtvaardigde belang van verbetering van onze producten en diensten, het bieden van relevante producten, communicatie en diensten aan onze klanten/prospects en uitbreiding van onze agronomische kennis als rechtsgrondslag.
 • Wanneer wij persoonsgegevens van onze handelspartners of distributeurs ontvangen, bijvoorbeeld via offerteaanvragen of het loyaliteitsprogramma, is onze rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens het feit dat dit noodzakelijk is voor het nastreven van ons gerechtvaardigde belang van het voldoen aan uw verzoek of uitvoering van de overeenkomst die wij met u of met deze partners zijn aangegaan.
 • We beroepen ons ook op gerechtvaardigde belangen als rechtsgrondslag wanneer we bepaalde zakelijke doeleinden verwezenlijken, zoals het verzamelen van bedrijfsinformatie, verbetering van producten, governance en audits, zakelijke transacties en de bescherming van de eigendommen van Yara.
 • Wij wijzen u erop dat u het recht hebt bezwaar te maken tegen verwerking met gerechtvaardigde belangen als rechtsgrondslag en tegen verwerking die direct marketing tot doel heeft, zoals nader toegelicht in paragraaf 8 hieronder.
 1. Toestemming
 • In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens met uw toestemming (bijvoorbeeld wanneer u nieuwsbrieven of ander marketingmateriaal van ons wilt ontvangen). In deze gevallen bent u vrij om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken door de afmeldingsinstructies in het marketingbericht dat u ontvangt, te volgen.
 • De intrekking van toestemming heeft geen effect op de wettigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden op basis van een toestemming die is gegeven vóór de intrekking.
 1. Waarom persoonsgegevens door Yara worden doorgegeven

We verkopen uw persoonsgegevens niet aan marketingbedrijven buiten Yara. We kunnen uw persoonsgegevens alleen als volgt delen:

 1. Groepsbedrijven van de groep Yara International ASA, voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden
 • Optimaal gebruik van onze gedeelde processen. Binnen een groep van bedrijven is het soms noodzakelijk middelen efficiënt te gebruiken en te benutten. Met het oog hierop ondersteunen wij elkaar binnen onze groep door optimaal gebruik te maken van onze gedeelde processen.
 • Onze groepsbrede initiatieven, zoals onderzoek en ontwikkeling, systeembeheer, statistieken, analyses, marketing en werving van nieuwe prospecten en andere doelen zoals vastgesteld in de richtlijn gegevensbescherming van Yara voor gegevens van klanten.
 • Het kan bijvoorbeeld gaan om het delen van gegevens wanneer dit noodzakelijk is om aan een verzoek van u te voldoen, of om uw sollicitatie voor wervingsdoeleinden te beoordelen of om met u een arbeidscontract af te sluiten of in andere omstandigheden waarin het delen van gegevens noodzakelijk is om aan uw aanvraag te voldoen of ten behoeve van analyse en onderzoek, voor zover deze bekendmaking noodzakelijk is om ons gerechtvaardigde belang van verbetering van onze producten, technologieën en diensten te behartigen.
  1. Dienstverleners, om hun de middelen te verschaffen om ons hun diensten te verlenen
 • Voor de in dit Privacybeleid en in de betreffende overeenkomst inzake gegevensverwerking vermelde doeleinden.
 • Deze diensten omvatten bijvoorbeeld datahosting, verwerking van betalingen, bezorging van zendingen, aflevering van e-mails, distributie, klantenservice en technische ondersteuning, webanalyse, monitoring van IT-prestaties, beheer van klantrelaties, evaluatie, organisatie en optimalisatie van gebruikerservaringen of onze groeicampagnes, peilingen en enquêtes, naleving van regelgeving, alsmede de waarborging van onze bedrijfsactiviteiten, zoals het opsporen en oplossen van storingen.
 1. Overheidsinstanties of overheden wanneer verstrekking van gegevens noodzakelijk is
 • Om een geschil met een derde te behandelen.
 • Wanneer wij gevolg geven aan handhaving van afdwingbare wetgeving of verzoeken en bevelen van de overheid.
 • Wanneer dit op grond van wetgeving, regelgeving of een juridische procedure vereist is.
 • Om informatie te verschaffen die wij belangrijk achten.
 1. Partners en handelsrelaties, om onze zakelijke activiteiten met hen te verrichten
 • In verband met samenwerkingsinitiatieven en overeenkomsten die wij met deze partijen zijn aangegaan, bijvoorbeeld in het kader van het verkoop- en distributieproces.
 • In verband met een verkoop- of zakelijke transactie met potentiële kopers of verkopers. In geval van een zakelijke transactie hebben wij een gerechtvaardigd belang om onze persoonsgegevens aan een derde te verstrekken of over te dragen.
 • Om hen in staat te stellen u marketingberichten toe te zenden, als u marketingberichten van hen wenst te ontvangen, al naargelang uw keuzes.
 1. Derden waarmee u persoonsgegevens deelt via onze websites of mobiele applicaties
 • Sommige van onze websites of mobiele applicaties bieden u de mogelijkheid andere personen of organisaties toegang te verschaffen tot uw persoonsgegevens of uw persoonsgegevens met hen te delen in verband met de websites of mobiele applicaties, bijvoorbeeld adviseurs die u kunnen helpen bij het nemen van besluiten, consultants, distributeurs, fabrikanten van machines en sociale media.
 • Als u uw mobiele applicatie met uw socialemedia-account verbindt of inhoud van een van onze websites deelt via uw socialemedia-account, deelt u informatie met uw vrienden die met uw socialemedia-account verbonden zijn, met andere gebruikers en met de aanbieder van uw socialemedia-account. Door dit te doen geeft u ons toestemming de middelen te verschaffen om het delen van informatie op deze manier mogelijk te maken, en bevestigt u zich ervan bewust te zijn dat het privacybeleid van de socialemedia-aanbieder van toepassing is op het gebruik van gedeelde informatie. 

Wij delen uw persoonsgegevens ook om aan geldende wet- en regelgeving te voldoen, om onze rechten, voorwaarden, privacy, veiligheid en eigendom (en die van onze vertegenwoordigers en onze groep) te handhaven.

 1. Cookies en soortgelijke technologieën

Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze websites bezoekt. Cookies helpen ons uw computer te identificeren, zodat wij uw gebruikerservaring kunnen afstemmen.

Door middel van cookies kunnen wij ook analyseren hoe bezoekers onze webpagina's gebruiken, en ze stellen ons in staat beter bruikbare pagina's en nuttige inhoud te ontwerpen.

Wij maken gebruik van first-party cookies, third-party cookies en verzoeken van derden. First-party cookies zijn cookies die door onszelf worden geplaatst en alleen door onze site kunnen worden gelezen. First-party cookies worden standaard door elke webbrowser geaccepteerd. Als u first-party cookies deactiveert, kan een website niet bijhouden hoe u van de ene naar de andere pagina navigeert. Wij gebruiken de volgende soorten first-party cookies: sessiecookies, HttpOnly-cookies, Secure-cookies en permanente cookies.

Third-party cookies worden geplaatst door derden, meestal reclamenetwerken. Deze cookies worden gelezen wanneer u andere websites bezoekt, als deze derden ook met die bedrijven samenwerken. Wij kunnen bijvoorbeeld cookies gebruiken voor reclamefuncties van Facebook.

Verzoeken van derden worden gedaan door een gebruiker aan een externe dienst. Hoewel via deze verzoeken geen cookies worden geplaatst, kunnen ze er wel voor zorgen dat informatie aan derden wordt overgedragen, bijvoorbeeld aan Google Analytics, een gangbare tool voor webanalyse, dat op basis van verzoeken van derden werkt.

U kunt cookies beheren in de instellingen van uw webbrowser. Wij wijzen u erop dat het blokkeren van cookies ertoe kan leiden dat onze website niet goed functioneert. Voor het loyaliteitsprogramma is een apart cookiebeleid van toepassing,

 • YouTube: Deze website maakt gebruik van third-party cookies wanneer geïntegreerde YouTube-video's worden afgespeeld. Er worden cookies op uw computer geplaatst wanneer u op de YouTube-videospeler klikt, waarna verzamelde informatie met Google wordt gedeeld om op de reclameplatforms van Google te worden gebruikt. In het privacybeleid van Google kunt u meer lezen over de wijze waarop deze informatie wordt gebruikt.
 • Socialemediaplugins: Als u ervoor kiest inhoud te "liken", te "tweeten" of te delen met vrienden via Facebook, Twitter of andere sociale netwerken door middel van de socialemediaplugins op onze website, kunnen vanuit deze websites cookies naar u worden verstuurd. Aangezien wij geen controle over het plaatsen van deze cookies hebben, bevelen wij u aan deze websites te raadplegen voor meer informatie over deze cookies en aanwijzingen over hoe u ze kunt beheren. Wij gebruiken conversiepixels en/of diensten op onze website om de effectiviteit van onze online advertenties op bijvoorbeeld Google, Facebook en Twitter te meten voor marktonderzoek en statistische doeleinden. U kunt meer lezen over hoe uw gegevens worden gebruikt en hoe u kunt voorkomen dat uw handelingen op de afzonderlijke websites worden gevolgd.
 • Wij gebruiken retargetingdiensten zoals Google Remarketing en Facebook Custom Audiences, die ons in staat stellen u persoonlijke advertenties op de betreffende platforms toe te zenden. Als u advertenties wilt blokkeren, kunt u gebruikmaken van de tool van Digital Advertising Alliance via aboutads.info.
 • Facebook Pixel: Wij maken op onze website gebruik van Facebook Pixel. Dit stelt ons in staat het gedrag en conversies van gebruikers te volgen nadat ze naar onze websites zijn doorverwezen door op onze Facebook-advertentie te klikken. Zo kunnen wij voor doeleinden in verband met marktonderzoek en statistische doeleinden meten hoe doeltreffend onze Facebook-advertenties zijn. Facebook kan deze informatie koppelen aan uw Facebook-account en tevens voor eigen promotionele doeleinden gebruiken in overeenstemming met het gegevensbeleid van Facebook
 • U kunt ervoor kiezen uw toestemmingen te wijzigen of via de advertentievoorkeuren op Facebook instellen dat uw gegevens niet worden gebruikt voor het tonen van advertenties op en buiten Facebook. 
 • Facebook Custom Audiences: Wij maken gebruik van de Custom Audiences-diensten van Facebook. Dit stelt ons in staat persoonlijke advertenties voor onze gebruikers te creëren op basis van hun gedrag op onze website. Hier kunt u meer lezen over hoe Facebook-advertenties werken. U kunt ervoor kiezen uw toestemmingen te wijzigen of via de advertentievoorkeuren op Facebook instellen dat uw gegevens niet worden gebruikt voor het tonen van advertenties op en buiten Facebook. 
 • Twitter: Wij maken op onze website gebruik van de dienst conversietracking van Twitter. Conversietracking van Twitter volgt de handelingen van gebruikers nadat ze advertenties hebben bekeken of op Twitter op advertenties hebben gereageerd. Met conversietracking van Twitter is het mogelijk conversies zoals het aanklikken van links, retweets of "like"-gegevens in verband te brengen met gebruikers.
 • Als u advertenties wilt blokkeren, kunt u gebruikmaken van de tool van Digital Advertising Alliance via aboutads.info.
 • Marketingdiensten van Google: Wij maken gebruik van de marketing en remarketingdiensten van Google AdWords en/of Google Analytics. Deze diensten stellen ons in staat reclame beter toe te spitsen door advertenties weer te geven die voor gebruikers interessant kunnen zijn. Door middel van remarketing worden aan gebruikers advertenties en producten getoond die verband houden met een interesse die is vastgesteld op basis van handelingen op andere websites binnen het netwerk van Google.
 • Wij hebben rapportage voor demografische en interessegegevens van Google Analytics ingeschakeld, waarmee we anonieme en geaggregeerde gedragsgegevens ontvangen met betrekking tot de leeftijd, het geslacht en de interesses van bezoekers. Hiermee kunnen wij navigatiegedrag beter begrijpen, zodat wij u een betere ervaring kunnen bieden tijdens het bezoeken van onze websites.
 • Bekijk de overzichtspagina voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor marketingdoeleinden: https://www.google.com/policies/technologies/ads. Het privacybeleid van Google is beschikbaar via https://www.google.com/policies/privacy.
 • Als u op interesse gebaseerde advertenties van de marketingdiensten van Google wilt blokkeren, kunt u dit doen via de instellingen en afmeldingsopties van Google: http://www.google.com/ads/preferences.
 1. Uw keuzes

Wij bieden u keuzes over hoe wij met u communiceren.

 • Communicatie via e-mail: U kunt aangeven dat u niet langer promotionele e-mailberichten van Yara wilt ontvangen door de afmeldingsinstructies in deze berichten te volgen.
 • Wij wijzen u erop dat wij uw verzoek om niet langer promotionele elektronische berichten van Yara te ontvangen zullen opvolgen. Toch kan het zijn dat wij servicegerelateerde berichten blijven sturen zoals e-mails waarin aankopen via onze websites worden bevestigd. En wij kunnen informatie bewaren voor administratieve doeleinden, zodat wij kunnen garanderen aan de consumentenverzoeken te voldoen en bepaalde typen berichten kunnen sturen.
 • Wij wijzen u erop dat u kunt bepalen hoe uw mobiele apparaat locatiegegevens met Yara kan delen, en hoe uw mobiele browser omgaat met cookies en gerelateerde technologieën door de privacy- en beveiligingsinstellingen van uw mobiele apparaat aan te passen. Raadpleeg de instructies van uw aanbieder van mobiele diensten of de fabrikant van uw apparaat voor het aanpassen van uw instellingen.
 1. Uw rechten

Voor zover wettelijk toegestaan, kunt u de volgende rechten uitoefenen:

 1. a) Recht van inzage
 • Het verkrijgen van de bevestiging van ons of wij al dan niet persoonsgegevens van u bewaren, en het recht om deze gegevens en andere hiermee verband houdende informatie in te zien.
 • Ontvangst van een kopie van uw persoonsgegevens.
 1. b) Recht op rectificatie
 • Wijziging van persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 1. c) Recht op wissing
 • Wissing van persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik ervan maar uw toestemming nadien hebt ingetrokken, of indien ze op onrechtmatige wijze worden gebruikt.
 1. d) Recht op beperking
 • Beperking van het gebruik van persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden.
 1. e) Recht op overdraagbaarheid
 • Ontvangst van de persoonsgegevens die u aan Yara hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.
 • Het overdragen of, voor zover technisch mogelijk, het laten overdragen van deze persoonsgegevens naar een ander bedrijf dat verantwoordelijk is voor het gebruik ervan, in bepaalde omstandigheden.
 1. f) Recht van bezwaar of afmelding
 • Het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden, onder andere met betrekking tot direct marketing en indien uw persoonsgegevens worden gebruikt op grond van een gerechtvaardigd belang van Yara.
 • U hebt ook het recht u af te melden voor elke vorm van direct marketing, en u kunt dit doen door op de knop "unsubscribe" [afmelden] te klikken in de berichten die u ontvangt.
 1. g) Recht om toestemming in te trekken
 • Intrekking van uw toestemming op elk gewenst moment als het gebruik van uw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming. Houd u er rekening mee dat intrekking van uw toestemming niet betekent dat het gebruik van uw gegevens vóór intrekking onrechtmatig was.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, neemt u dan gerust contact met ons op via dataprivacy@yara.com. Wij wijzen u erop dat de bovengenoemde rechten mogelijk beperkt kunnen zijn op grond van geldende wetgeving.

U kunt ook een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit van uw land, onder andere wanneer sprake is van een vermeende inbreuk op geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Op de website van de Europese Commissie vindt u een lijst van gegevensbeschermingsautoriteiten. De verantwoordelijke toezichtsautoriteit voor Yara Vlaardingen B.V. is dataprivacy@yara.com.

 1. Hoe we uw gegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk of toegestaan is met het oog op het doel of de doelen waarvoor ze zijn verkregen, en in overeenstemming met de geldende wetgeving. De bewaartermijn wordt bepaald op basis van de volgende criteria:

 1. a) De tijdsduur van de lopende relatie die wij met u hebben en waarin wij u de gewenste producten/diensten leveren (bijvoorbeeld zolang u een account bij ons hebt of onze diensten/mobiele applicaties blijft gebruiken) of waarin wij u in staat stellen activiteiten uit te voeren en aan uw bewaringsvereisten voldoen. Voor persoonsgegevens van klanten hanteren wij bijvoorbeeld als vuistregel dat wij enkele jaren nadat u niet langer deel uitmaakt van ons klantenbestand, opnieuw beoordelen of het noodzakelijk is uw gegevens te bewaren (bijvoorbeeld om klachten of vragen die eventueel nog kunnen komen, te kunnen beantwoorden). Er zijn echter ook andere factoren die op deze termijn van invloed kunnen zijn, zoals hieronder bepaald.
 2. b) Een eventuele wettelijke verplichting die ons is opgelegd (bijvoorbeeld bepaalde wetten verplichten ons de gegevens van uw transacties gedurende een bepaalde termijn te bewaren voordat we ze mogen wissen).
 3. c) De vraag of het bewaren van de gegevens raadzaam is met het oog op onze rechtspositie (bijvoorbeeld met betrekking tot geldende verjaringstermijnen, een geschil of inspecties door toezichthouders).
 1. Informatiebeveiliging

Yara vindt uw privacy belangrijk en streeft ernaar persoonsgegevens veilig te houden. Wij hebben gepaste technische, fysieke en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging. Wij beperken de toegang tot persoonsgegevens tot diegenen voor wie dit zakelijk gezien noodzakelijk is.

 1. Doorgifte van persoonsgegevens naar andere landen

De doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen buiten de EER die onvoldoende bescherming bieden, vindt alleen plaats als passende waarborgen zijn gegeven, zoals door bindende bedrijfsvoorschriften, Europese modelcontractbepalingen of als de ontvangende partij is gecertificeerd volgens het EU-VS-privacyschild.

Wanneer informatie aan andere partijen wordt bekendgemaakt zoals beschreven in paragraaf 5, moeten wij soms persoonsgegevens doorgeven aan een land buiten de EER, om een van de doelen te bereiken zoals beschreven in paragraaf 5. Zo kunnen wij gebruikmaken van een subverwerker die gevestigd is in de Verenigde Staten wanneer u een online formulier invult, om aan uw verzoek te kunnen voldoen. Een dergelijke doorgifte vindt alleen plaats op voorwaarde dat toereikende waarborgen worden geboden zoals hierboven beschreven.

Als u vragen hierover hebt of een kopie van de genoemde waarborgen wilt, neem dan contact op met het hieronder genoemde contactpunt.

Yara kan geaggregeerde gegevens doorgeven aan derden (in het binnenland en/of buitenland) ten behoeve van i) de verbetering of ontwikkeling van de Site of de apparatuur die gerelateerd is aan specifieke diensten en ii) voor de goede werking van de Site en de apparatuur.

 1. Privacybeleid van derden

Dit Privacybeleid heeft alleen betrekking op de verzameling, het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens door Yara. Andere websites die toegankelijk kunnen zijn via deze website hebben hun eigen privacybeleid en -praktijken. Onze onafhankelijke dealers, leveranciers en zakenpartners hanteren ook hun eigen privacybeleid en -praktijken. Wij moedigen u aan uzelf op de hoogte te stellen van het privacybeleid van alle derden voordat u hun informatie verstrekt of ingaat op een aanbieding of promotieactie. Hoewel wij proberen om alleen te linken naar sites die onze hoge standaards en respect voor privacy delen, zijn wij in geen enkel geval verantwoordelijk voor de inhoud of de privacypraktijken die worden gehanteerd door andere sites.

 1. Veranderingen en aanpassingen van dit beleid

Wij zullen u per e-mail of op een andere duidelijke manier op de hoogte stellen wanneer wij wezenlijke wijzigingen in deze Privacyverklaring aanbrengen, of wanneer wij wijzigingen aanbrengen die van belang kunnen zijn of gevolgen kunnen hebben voor uw rechten, voordat wij deze wijzigingen doorvoeren. Elke wijziging zal in dit Privacybeleid worden bekendgemaakt.

Als u uw gebruik van de Site niet langer wilt voortzetten na deze wijzigingen, moet u uw gebruik van de Site beëindigen en Yara verzoeken uw account te sluiten door contact met ons op te nemen via dataprivacy@yara.com of via het betreffende portal, indien van toepassing.

 1. Rechtsbevoegdheid en toepasselijk recht

Dit Privacybeleid wordt, behoudens bindende lokale wetgeving, geregeld door en uitgelegd in overeenstemming met het Noors recht, en is onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Noorwegen.

 1. Hoe u contact met ons kunt opnemen

Aarzel niet contact met ons op te nemen wanneer u vragen of opmerkingen hebt over onze privacypraktijken of dit Privacybeleid. U kunt ons online bereiken via dataprivacy@yara.com. U kunt ons via de post bereiken via uw lokale Yara-kantoor:

Yara Vlaardingen B.V.
Zevenmanshaven Oost 67
3133 CA  VLAARDINGEN

Hebt u onbeantwoorde vragen, dan hebt u ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is om dergelijke vragen te beantwoorden volgens het toepasselijk recht of de publieke versie van de richtlijn gegevensbescherming van Yara voor gegevens van klanten, leveranciers en zakenpartners.

 

Datum van ingang: 4 november 2019 / Laatst bijgewerkt op: 11.09.2019

Gebruiksvoorwaarden voor Yara-websites

Deze website wordt beheerd door Yara International ASA, een onderneming die is ingeschreven in Brønnøysund Register Centre onder registratienummer 986228608 en met het adres Drammensveien 131, 0277 Oslo, Noorwegen (hierna: "Yara", "wij", "we", "ons" of "onze"). 

Hieronder volgen de gebruiksvoorwaarden voor toegang tot en gebruik van de Site. Door de Site te raadplegen of te gebruiken, verklaart u deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Als u niet met deze voorwaarden instemt, gebruik deze Site dan niet.

Deze voorwaarden gelden in de grootst mogelijke omvang die volgens de bindende wetgeving is toegestaan.

Yara houdt zich aan de bepalingen van zijn Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op de pagina Privacybeleid.

 1. Gebruik van de Site
  U mag: a) elke openbare pagina op de Site voor persoonlijk gebruik raadplegen; b) uittreksels van de pagina's van de Site voor persoonlijk gebruik afdrukken of downloaden; en c) anderen in uw organisatie verwijzen naar op de Site geplaatst materiaal.

  Het is niet toegestaan: a) de Site of op de Site geplaatste materialen voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Yara te hebben ontvangen; b) uittreksels van materialen op de Site die u hebt afgedrukt of gedownload zoals bedoeld in letter b) hierboven te wijzigen; c) afbeeldingen, foto's, video's of geluidsfragmenten of andere grafische bestanddelen los van hun begeleidende tekst te gebruiken; of d) in strijd met deze voorwaarden of geldende wet- of regelgeving te handelen.

  Als u in strijd met deze voorwaarden handelt, eindigt uw recht om de Site te gebruiken onmiddellijk en moet u, naar onze keuze, kopieën van de materialen die u hebt gemaakt terugsturen of vernietigen. Wij behouden ons het recht voor alle beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden.

 2. Toegang tot de Site en wijzigingen
  U bent er verantwoordelijk voor alle regelingen te treffen die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Site.

  Toegang tot de Site is op tijdelijke basis toegestaan. Wij behouden ons het recht voor de toegang tot de gehele Site of een deel ervan op elk moment zonder kennisgeving op te schorten of de Site definitief te sluiten. Wij zijn niet aansprakelijk als de Site om welke reden dan ook onbeschikbaar is.

  Wij behouden ons het recht voor op elk moment zonder kennisgeving wijzigingen op de Site en in alle daarop geplaatste materialen aan te brengen. Wij streven ernaar de Site regelmatig bij te werken, maar wij zijn hiertoe niet verplicht.

 3. Intellectuele-eigendomsrechten
  Yara is de eigenaar of licentiehouder van alle rechten van intellectueel eigendom op de Site en het materiaal dat hierop wordt gepubliceerd. Alle rechten, eigendomsrechten en/of rente met betrekking tot de Site en het daarop gepubliceerde materiaal die in welk land of rechtsgebied in de wereld dan ook worden erkend, ongeacht of ze zijn geregistreerd, zijn voorbehouden. Elk gebruik van de Site en het daarop gepubliceerde materiaal is verboden, tenzij uitdrukkelijk overeenkomstig deze voorwaarden toegestaan.

  Onze status (en die van eventuele vastgestelde bijdragers) als auteurs van het materiaal op de Site moet altijd zijn bevestigd.

 4. Disclaimer en aansprakelijkheidsbeperking
  De Site wordt uitsluitend als zodanig aangeboden, zonder waarborg, garantie of verklaring van welke aard dan ook met betrekking tot de geldigheid, nauwkeurigheid, juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of actualiteit van de Site of het daarop getoonde materiaal. Wanneer wij op de Site links naar door derden beheerde websites plaatsen, geldt hetzelfde voor deze websites en het daarop getoonde materiaal. Elk gebruik gebeurt op eigen risico en mag niet jegens ons worden gebruikt als grond voor aansprakelijkheid op welke manier dan ook.

  Wij sluiten hierbij in de grootst mogelijke wettelijk toegestane omvang elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, omzetderving, zakelijke verliezen, bedrijfsonderbreking, verlies of beschadiging van gegevens of informatie, verlies van zakelijke kansen, verlies van goodwill en/of reputatieschade, die voortvloeit uit of op welke manier dan ook verbonden is met het gebruik, het niet kunnen gebruiken of de resultaten van het gebruik van de Site en alle daarop geplaatste materialen. Wanneer wij op de Site links naar door derden beheerde websites plaatsen, geldt hetzelfde voor deze websites en het daarop getoonde materiaal.

 5. Wijzigingen
  Wanneer we fundamentele wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden of wijzigingen doorvoeren die relevant kunnen zijn voor en van invloed kunnen zijn op uw rechten, plaatsen wij voorafgaand aan de wijziging een apart bericht op de Site en/of stellen wij u op een andere manier op de hoogte. Als u niet met de wijzigingen instemt, stop dan met het gebruiken van deze Site.

 6. Rechtsbevoegdheid en toepasselijk recht
  Deze voorwaarden zijn onderworpen aan en worden uitgelegd in overeenstemming met het Noors recht, en zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Noorwegen, maar wij behouden ons het recht voor in uw land van verblijf of een ander relevant land een gerechtelijke procedure tegen u in te stellen in geval van schending van deze voorwaarden.

 7. Contact
  Als u vragen of opmerkingen over deze voorwaarden hebt, neem dan contact met ons op via web@yara.com. U kunt ons ook een brief sturen naar:

  Yara International ASA
  Postbox 343, Skøyen
  0213 Oslo
  Noorwegen