Wat we doen

Op het terrein in Sluiskil staan moderne en zeer energie-efficiënte fabrieken die qua veiligheid, technologie en betrouwbaarheid tot de top van de wereld behoren.

Op het terrein in Sluiskil staan moderne en zeer energie-efficiënte fabrieken die qua veiligheid, technologie en betrouwbaarheid tot de top van de wereld behoren. 
De grondstoffen voor de bereiding van minerale meststoffen zijn aardgas, lucht en water (stoom) en vaste stoffen zoals dolomietsteen en gips. 

Vanuit aardgas wordt waterstof gemaakt, dat met stikstof uit de lucht omgezet wordt in ammoniak. De ontstane CO2 wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de productie van ureum (ammoniak en CO2 samen) en voor levering aan industriele klanten zoals de tuinbouw, bierbrouwers en frisdrankproducenten. Ook wordt zogenaamd ‘droogijs’ gemaakt van CO2en de naastgelegen tuinbouw wordt gevoed met rest-CO2 vanuit de fabrieken van Yara Sluiskil. 

Ammoniak is dus de back-bone van de productielocatie. Wanneer ammoniak verbrand wordt over een katalysator en daarna geabsorbeerd in water ontstaat salpeterzuur dat deels verkocht wordt aan voedingsmiddelenindustrie, maar hoofdzakelijk gebruikt wordt voor de productie van ammoniumnitraat. Ammoniumnitraten zijn zeer efficiënte meststoffen met een lage milieu footprint die door de Nederlandse akkerbouwer gebruikt worden om goede gewasopbrengsten te genereren tegen een lage milieubelasting. 

 

Ammoniak is dus de back-bone van de productielocatie

 

Ruim 80% van de productie bereikt de klant via het water. Schepen met een maximum laadvermogen tot 50.000 ton en een maximale diepgang van 12.5 meter kunnen afmeren aan de kade die volledig in het bezit en beheer is van Yara Sluiskil. 

Als dochter van Yara International ASA, met 12.000 werknemers, verspreid over meer dan 50 landen, beschikt Yara Sluiskil over ruime mogelijkheden voor Research & Development die gericht zijn op de ontwikkeling van nieuwe samenstellingen en de verbetering van bestaande producten en technieken. Zo heeft Yara Sluiskil een eigen granulatieproces ontwikkeld dat tegenwoordig in vrijwel alle granulatiefabrieken wereldwijd wordt toegepast. In de onderzoeksafdeling wordt ook naar een verdere verlaging van de milieubelasting en verbetering van het energieverbruik gezocht. 

Met de bouw van de nieuwe ureum-8 fabriek is Yara Sluiskil weer koploper op gebied van opschaling van innovatieve, nieuwe technologie. Binnen 5 jaar investeerde het moederconcern meer dan 700 miljoen euro in gloednieuwe installaties.

 


 

At the site in Sluiskil there are modern and highly energy-efficient plants, which, in terms of safety, technology and reliability, rank amongst the top of the world.

The raw materials for the preparation of mineral fertilizers are natural gas, air and water (steam), and solids, such as dolomite and gypsum.

Out of natural gas hydrogen is created, which is reacted with atmospheric nitrogen into ammonia. The resulting CO2 is mainly used for the production of urea (ammonia and CO2together) and for supplies to industrial customers such as horticulture, brewing and soft drink producers. Also, so-called 'dry ice' is made of CO2 and the adjacent horticulture is supplied with waste CO2 from the factories of Yara Sluiskil.

Ammonia is the back-bone of the production. When ammonia is combusted over a catalyst, and then absorbed in water, it gives nitric acid, which is sold partly to the food industry, but is mainly used for the production of ammonium nitrate. Ammonium Nitrates are highly efficient fertilizers with a low environmental footprint that are used by the Dutch arable farmers in order to generate good crop yields at a low environmental impact.

Over 80% of the production reaches the customer through the water. Vessels with a maximum payload of up to 50,000 tons and a maximum draft of 12.5 meter can moor at the quay which is wholly owned and operated by Yara Sluiskil.

As a subsidiary of Yara International ASA, with 12 000 employees spread across more than 50 countries, Yara Sluiskil has ample opportunities for R & D aimed at developing new formulations and improvement of existing products and technologies. Thus Yara Sluiskil has developed a proprietary granulation process which is now used worldwide in virtually all granulation factories. The research department also seeks to further reduce the environmental impact and improve energy consumption. 

With the construction of the new urea plant 8 Yara Sluiskil is again frontrunner in terms of scaling up innovative new technology. Within five years the parent company invested more than 700 million euros in brand new facilities.