Terreintoegang / Site Access

Wanneer u een bezoek brengt aan ons bedrijfsterrein dient u in bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitsbewijs. Een rijbewijs alleen is niet voldoende. De beveiligingsdienst van Yara is gerechtigd om kopieën te maken en is hiervoor aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meldnummer: 1527286.

Ook gelden er op het gehele bedrijfsterrein een aantal belangrijke veiligheidsregels voor iedereen:

 

Safety rules

 

Camerabewaking   
Het bedrijfsterrein van Yara Sluiskil wordt 24/7 voorzien van camerabewaking voor uw en onze veiligheid. Eten en drinken is niet toegestaan buiten de daarvoor bestemde ruimten. Roken is verboden, ook in eigen wagen en alleen toegestaan in de speciaal aangegeven ruimtes. Het maken van foto's is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van het managementteam.

Camera surveillance

Op het gehele terrein van Yara Sluiskil geldt een minimale draagplicht van een veiligheidshelm en een veiligheidsbril. Ook dient u er rekening mee te houden dat kleding met lange mouwen een vereiste is voor op het Yara Sluiskil bedrijfsterrein. Overige verplichte PBM's zijn afhankelijk van de werkzaamheden die u op ons bedrijfsterrein komt uitvoeren. Let op, deze veiligheidsbril en veiligheidshelm worden enkel voor bezoekers uitgereikt aan de portiersloge bij poort 1. Als u niet enkel een bezoeker bent, dient u in uw eigen persoonlijke beschermingsmiddelen te voorzien.

 

Oogbescherming Veiligheidshelm

Iedere bezoeker dient zich bekend te maken met de Yara veiligheidsregels.

 


  

Site Access

When you are visiting our company site, you must have a valid passport or identity card. The security of Yara Sluiskil is authorized to make copies. Yara is registered at the CBP. Register number: 1527286. 
Our key safety rules that apply to the entire company site:

 

Safety rules

Camera surveillance 

The company site of Yara Sluiskil is monitored 24/7 by camera surveillance for your safety. Eating and drinking are not permitted outside the designated areas. Smoking is prohibited in own car and only allowed in specially designated areas. Making pictures is only possible with the written permission the management team.

Camera surveillance

On the entire area of Yara Sluiskil there applies a minimum obligation to wear a safety helmet and safety glasses. Also, please bear in mind that long-sleeved clothing is a requirement for the Yara Sluiskil company site. Other mandatory PPE depends on the work you will perform on our company site. Please note, that safety glasses and safety helmet are only distributed at the porter's lodge at port 1 for visitors only. If you are not just a visitor, you must provide in your own personal protection.

 

Oogbescherming Veiligheidshelm

Every visitor should familiarise himself with the Yara safety rules