Bezoekersregistratie

Indien u het bedrijfsterrein van Yara Sluiskil bezoekt dient u rekening te houden met onze kledingvoorschriften. Het dragen van kleding met lange mouwen is een vereiste. De minimale persoonlijke beschermingsmiddelen, het dragen van een veiligheidsbril en veiligheidshelm, zijn verplicht op het gehele terrein van Yara Sluiskil. Deze krijgt u uitgereikt aan de portiersloge aan poort 1. Ook krijgt u, indien nodig, een bezoekersjas en veiligheidsschoenen tot uw beschikking tijdens uw bezoek.

Bezoekers dienen zich 24 uur voor hun bezoek aan te melden via https://yaravisitors.watchandlearn.be/. Vergeet niet uw geldige identiteitsbewijs mee te nemen! Voor vragen neemt u contact op met telnr. 0115-474444 .

 

Oogbescherming Veiligheidshelm

 


 

 

Visitor Registration

If you visit the company site of Yara Sluiskil you should keep in mind our dress code. Wearing long-sleeved clothing is required. The minimum personal protective equipment; wearing safety glasses and safety helmets, are mandatory on the entire site of Yara Sluiskil. This items will be distributed to you at the gatehouse at port 1. You also get, if necessary, a special visitors jacket and safety shoes at your disposal during your visit.

Visitors neem to register themselves 24 hours prior to their visit by https://yaravisitors.watchandlearn.be/. Do not forget to bring your valid ID! For questions please contact telno. +31 (0)115-474444 .

 

Oogbescherming Veiligheidshelm

Sluiskil Visitor Registration Form

Bedankt voor uw aanmelding!
Vergeet niet dit formulier te printen die u zo dadelijk via email ontvangt en mee te nemen naar uw bezoek tezamen met een geldig identiteitsbewijs! 

Thank you for your registration!
Don't forget to print the form you will receive in your email box and take it with you to your visit along with a valid ID!

Hier vindt u meer informatie over ons Privacy beleid.

Yes, I hereby give my consent to Yara to store my personal data according to the new Privacy Policy.