อาการขาดธาตุโบรอนเปรียบเทียบกับพืชที่สมบูรณ์ แย่ลงเพราะ

  • ดินทรายจัด ดินด่าง ดินมีสารอินทรีย์ต่ำ มีไนโตรเจนสูง มีแคลเซียมสูง อากาศเย็นและเปียกชื้น มีช่วงขาดน้ำ

โบรอน สำคัญสำหรับ

  • การพัฒนาการเจริญของฝักข้าวโพดและเมล็ดดีขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้น