อาการขาดธาตุแมงกานีส แย่ลงเพราะ

  • ดินอินทรีย์ ดินทรายจัด ค่า pH สูง มีช่วงอากาศเย็นและเปียกชื้น ดินร่วนซุย

แมงกานีส สำคัญสำหรับ

  • การพัฒนาของบริเวณใบเป็นเขียวมากที่สุด การเจริญเติบโตของต้นกล้าแข็งแรง