Optimale graslandbemesting voor elk perceel

Yara’s GrassN app 3.0 is een toegankelijke en gratis digitale tool voor het beheer van de totale bemestingsstrategie voor grasland op basis actuele en perceelsspecifieke informatie.

Naar de Yara GrassN app 3.0

Wat kan de Yara GrassN app voor u doen?

Yara’s GrassN app 3.0 geeft u:

 • Overzicht van uw bemesting op grasland en inzicht per perceel
 • Optimale strooimoment voor de eerste gift
 • Optimale benutting van uw stikstofruimte (komt binnenkort beschikbaar)
 • Inzicht de stikstofefficiëntie
 • Inzicht in de bijgroei en ontwikkeling van het ruw eiwit en daardoor
 • Inzicht in het optimale maaimoment op basis van uw eigen doelstellingen

Yara’s GrassN app 3.0 is perceelsspecifiek. Er wordt gebruik gemaakt van het lokale weer van de afgelopen twee weken en de lokale weersvoorspelling. U bepaalt zelf het opbrengstdoel en de (kunst)mestgift wordt daarop afgestemd.

Direct de GrassN app proberen

blobid0.png

Hoe werkt de Yara GrassN app 3.0?

De Yara GrassN app geeft een perceelspecifiek advies. Het adviesmodel is gebaseerd op ‘machine learning’  gebruikt de volgende gegevens om tot het beste advies te komen:

 • Weer van de afgelopen weken*
 • 10-daagse weersverwachting*
 • Grondsoort*
 • Bodemvruchtbaarheid (organische stof)*
 • Streefwaarden grasproductie en ruw eiwit
 • Geplande en gerealiseerde mestgift
 • Geplande en gerealiseerde kunstmestgift

De meeste van deze gegevens zijn automatisch beschikbaar zodra u het betreffende perceel aanwijst op de kaart. Waar nodig kunt u de gegevens aanpassen om zo uw perceel exact in kaart te hebben. Uw maakt de input voor het model compleet door uw eigen opbrengstdoel in te voeren.

*Uw locatie wordt gebruikt om het dichtstbijzijnde weerstation en de bodemeigenschappen te bepalen. De bodemeigenschappen kunt u eventueel aanpassen aan eigen analyseresultaten.

Bekijk hier een rekenvoorbeeld met de Yara GrassN app 3.0.

Direct de GrassN app proberen

YARA-3505-970x250px-besparen-Nieuwe-Oogst.gif

Eerste snede

Uitgangspunt is een stikstofjaargift die in overeenstemming is met de stikstofgebruiksnormen. Op basis hiervan, het naleverend vermogen (NLV) en de zwaarte van de snede wordt het advies conform de bemestingsadviesbasis vastgesteld. Dit advies wordt gecorrigeerd met het weer (temperatuur) dat van invloed is op de N-mineralisatie uit bodemorganische stof en mest. Dit alles leidt tot een advies voor een optimaal bemestingsmoment en -hoeveelheid.

Het eerste maaimoment komt snel dichtbij. Met de Yara GrassN app houdt u zicht op de ontwikkeling van het gras op uw percelen. Het wordt daardoor makkelijker het voor uw bedrijf best passende maaimoment te kiezen.

Achtergrondinformatie: Meer dan 40 jaar onderzoek in één app

Het adviesmodel is ontwikkeld door het Nutriënten Management Instituut (NMI) uit Wageningen. Meer dan 40 jaar onderzoek is verwerkt in de GrassN app. Deze kennis vormt de basis voor een voor u passend advies. In de GrassN app zitten nagenoeg alle veldproeven die vanaf 1950 verspreid over heel Nederland zijn uitgevoerd. Dit zijn bij elkaar ruim 55.000 datapunten. Hierdoor is het mogelijk geworden betrouwbare voorspellingen te doen op perceelsniveau.

Door Machine Learning leert een krachtige computer via complexe algoritmen patronen te herkennen binnen een grote brei aan data. In dit geval gaat het om factoren die de opbrengst en eiwitgehalte van gras bepalen. Op basis van deze patronen worden beslisbomen gemaakt. Dan volgt de validatiestap. Met een onafhankelijke dataset wordt gecontroleerd of de training goed gelukt is. De beslisboom kan op basis van nieuwe data een goede schatting maken wat de opbrengst en kwaliteit wordt op een specifiek perceel.

Naar de Yara GrassN app 3.0