Het veilig opslaan van bigbags

Een veilige werkplek creëert u door kunstmeststoffen in big bags goed op te slaan en correct te hanteren. Sla meststoffen in big bags waar mogelijk op in een afgesloten, veilige opslagplaats om het kunstmestproduct te beschermen tegen weersinvloeden (zon, regen, enz.) en om het risico op diefstal te beperken.

De ideale opslagomstandigheden zijn: 

Opslag schuur

 • In een afgesloten gebouw dat het kunstmestproduct tegen weersinvloeden beschermt, en vooral tegen direct zonlicht.
 • In een schone omgeving zonder stof en vuil.
 • Bij een temperatuur tussen 5 en 30 ºC (sommige meststoffen zijn gevoelig voor hoge temperaturen).
 • Beschermd tegen vocht, omdat dit samenklontering en stof kan veroorzaken en dat beïnvloedt de strooibaarheid.
 • Voorzien van stellingen, om geen pallets op elkaar te hoeven stapelen.
 • Goed voorraadbeheer, bijvoorbeeld volgens het First In, First Out principe (oudste eerst).

 

Binnenopslag van kunstmest

 1. De opslagruimte is bij voorkeur slechts één verdieping hoog en is gemaakt van materiaal dat niet licht ontvlambaar is (zoals beton, bakstenen, staal).
 2. Alle gebouwen moeten goede ventilatievoorzieningen hebben die in geval van ontbranding of ontbinding van de kunstmeststoffen helpen om de hitte en rook af te voeren.
 3. De vloer dient horizontaal, droog en gelijkmatig te zijn, zonder kuilen en gaten.
 4. Stapel de meststoffen niet te hoog. Hoge stapels meststof in zakken kunnen instabiel worden en omvallen.
 5. Leg nooit meer zakken meststof op één stapel dan volgens de ter plaatse geldende wet- en regelgeving is toegestaan. (300 ton voor enkelvoudige kunstmeststoffen op basis van ammoniumnitraat (> 28 % N)).
 6. Er dient minimaal 1 meter ruimte te zitten tussen de opgeslagen meststoffen en de dakranden en gording. Bij meststoffen in zakken geldt dit ook voor de wanden.
 7. Stapelt u op pallets, plaats deze dan op een stevige en droge ondergrond. Zorg ervoor dat pallets die bovenop elkaar worden gestapeld stevig staan.
 8. Bewaar geen materialen in bulk bij elkaar die niet goed samengaan, zoals kunstmeststoffen op basis van ureum in de buurt van kunstmeststoffen op basis van ammoniumnitraat. Zet verschillende soorten meststoffen nooit zonder duidelijke afscheiding bij elkaar. Houd kalk en meststoffen goed van elkaar gescheiden. (Zie de compatibiliteitsmatrix en de fysieke eigenschappen van kunstmeststoffen)
 9. In een binnenopslag met een vlakke vloer kan meststof in big bags tot drie big bags hoog worden opgestapeld.
 10. Houd kunstmeststoffen uit de buurt van ontvlambaar materiaal. Zorg ervoor dat er minimaal 10 meter ruimte tussen de materialen zit. De meeste stikstofhoudende meststoffen bevatten nitraten die ontbinden wanneer ze worden verhit. Bij 150˚C komen er al giftige stikstofoxiden vrij. Bij sommige kunstmestproducten kunnen er zelfs koolstofoxiden (CO, CO2) en zwaveloxiden vrijkomen.
 

Opslag buitenopslagOpslag compatibiliteitsmatrix

Buitenopslag van kunstmest

 1. Bewaar de kunstmestproducten op een verhoogde vloer met goede waterafvoer, op een droge en vlakke ondergrond.
 2. Leg de zakken op een pallet om direct contact met de grond en water (bijv. bij zware neerslag) te voorkomen. Gebruik alleen pallets met onbeschadigde planken. Ze mogen ook geen splinters en spijkers bevatten.
 3. Stapels mogen niet scheef gaan hangen. Gebeurt dat toch, stapel ze dan opnieuw.
 4. Leg voor het aanbrengen van folie eerst een laag lege pallets op de stapel om kwaliteitsvermindering van het kunstmestproduct door de warmte te voorkomen (zoals door de fabrikant/leverancier wordt geadviseerd).
 5. Indien er geen palletstellingen beschikbaar zijn, mogen sommige pallets op elkaar worden gestapeld.
 6. Dek stapels af met folie om de zakken tegen vuil te beschermen. Bevestig de folie aan de onderste laag van de stapel om beschadiging door wrijving te voorkomen.
 7. Wees voorzichtig bij het om- en afwikkelen van de folie en doe dit bij voorkeur bij goede weersomstandigheden.
 8. Controleer altijd eerst de stabiliteit van de stapel voordat u de folie losmaakt. Er kan algengroei op de folie plaatsvinden. Hierdoor wordt de folie glad. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden.
 9. Bij koud weer kan de folie bedekt zijn met een laagje ijs. Dit is vaak zwaar en scherp. Brokken ijs die naar beneden vallen, zijn extreem gevaarlijk. En ook door gladheid kan ijs tot gevaarlijke situaties leiden.
 10. Bescherm alle kunstmeststoffen die buiten worden opgeslagen met een dekzeil tegen weersinvloeden. Maak het zeil goed vast. Laat naden minstens 30 cm overlappen. Ruim meststoffen die op de grond terecht zijn gekomen direct op.

Bij buitenopslag dienen er pallets bovenop de afgedekte meststoffen te worden gelegd om het dekzeil en de zakken te beschermen tegen beschadiging door vogels.

Stapel big bags om stabiliteits- en veiligheidsredenen altijd in piramidevorm. Afhankelijk van het product, de stabiliteit van de pallet en de beschikbare hefwerktuigen mag u maximaal 3 pallets op elkaar stapelen.

Opslag buitenopslag