Maximaliseer uw stikstof-efficiëntie met zwavel

Het toevoegen van zwavel aan de plant draagt bij aan een hogere stikstof-efficiëntie. Dat dient zowel een maatschappelijk als een economisch belang; het is alom bekend dat het klimaat verlangt dat de stikstofuitstoot omlaag moet. Dat brengt ook voordelen voor de portemonnee, omdat je er minder van hoeft te gebruiken áls je dit slim doet.

Zwavel is essentieel voor de vorming van eiwit, aminozuren en enzymen in de plant. Daarnaast zorgt zwavel voor een betere opname van stikstof in de plant. Planten nemen stikstof voornamelijk op als nitraatstikstof. Ophopingen ontstaan echter als er niet voldoende (door het zwavel gemaakte) enzymen in de vorm van nitraat- en nitrietreductase gevormd worden. De toevoeging van zwavel als meststof draagt daardoor bij aan het verhogen van de NUE.

YaraBela SULFAN is een hoogwaardige stikstof-meststof bestaande uit ammoniumnitraat en zwavel (24% N en 18% SO3). Iedere korrel bevat hierbij gelijke hoeveelheden van de voedingselementen. Bij het strooien wordt er daarbij de beste verdeling over het perceel verkregen. Dit is belangrijk voor het krijgen van het maximale rendement uit de meststof. Door de aanwezigheid van zwavel stijgt het NUE (Nitrogen Usage Efficiency) en draagt de meststof hierdoor bij aan de opbrengst én de kwaliteit van het eindproduct.