De uitdagingen van bemestingsplannen voor akkerbouw en veehouderij

John Deere tractor met Rauch strooier

Akkerbouwers en melkveehouders staan voor lastige keuzes. Wat brengt het tijdperk na de derogatie? Welke kansen biedt organische mest nog? Welke soorten kunstmest passen het beste bij hun bedrijfsdoel? Wat is slim voorraadbeheer en welke invloed heeft de korrelkwaliteit op het strooibeeld? Yara gaat over deze praktische vraagstukken in gesprek met akkerbouwer Matthijs Gebbink en melkveehouder Ron Iwema. Welke kansen, dilemma’s en keuzes komen zij op hun pad tegen?  

Aanmelden webinar

Wat kan je tijdens deze webinar verwachten?

Webinar screenshot

In het snel evoluerende agrarische landschap staan akkerbouwers en melkveehouders voor complexe beslissingen die hun bedrijfsvoering aanzienlijk kunnen beïnvloeden. Met de naderende veranderingen na de derogatieperiode worden cruciale vragen opgeworpen. Wat zijn de perspectieven voor akkerbouwers en melkveehouders in het post-derogatie tijdperk? Hoe kunnen zij optimaal gebruikmaken van organische mest en welke kunstmestvarianten sluiten het beste aan bij hun specifieke bedrijfsdoelen?

Organische mest blijft een waardevolle bron voor voedingsstoffen, maar het is essentieel om te begrijpen hoe deze het beste kan worden ingezet in het nieuwe tijdperk. Tijdens ons webinar delen experts in het veld, waaronder akkerbouwer Matthijs Gebbink en melkveehouder Ron Iwema, hun inzichten over het strategisch benutten van organische mest en minerale meststoffen en hoe dit een positieve impact kan hebben op gewasopbrengsten en melkproductie.

Daarnaast verkennen we samen met Yara de diverse soorten meststoffen en welke het meest geschikt zijn voor specifieke bedrijfsdoelen. Een weloverwogen keuze op dit gebied kan niet alleen kostenbesparend zijn, maar ook bijdragen aan duurzamere landbouwpraktijken. Voorraadbeheer is een ander cruciaal aspect waarbij slimme beslissingen een directe invloed hebben op efficiëntie en winstgevendheid.

De korrelkwaliteit van meststoffen is een factor die vaak over het hoofd wordt gezien, maar die een significant effect kan hebben op het strooibeeld en uiteindelijk op de gewasopbrengst. Akkerbouwer Matthijs Gebbink en melkveehouder Ron Iwema delen praktische tips en inzichten uit de praktijk over hoe akkerbouwers en melkveehouders deze kwaliteit kunnen beoordelen en optimaliseren.

Onderwerpen

  • Welke overwegingen zijn er bij het maken van een bemestingsplan?
  • Wat betekent de afbouw van derogatie voor de bemestingsplannen?
  • Welke varianten kunstmest zijn er en passen het beste bij het bouwplan?
  • In welke mate is duurzaamheid een factor in de besluitvorming?
  • Welk tips en inzichten zijn er voor akkerbouw en melkvee?

Meld u aan voor de webinar

U kunt zich voor de webinar via onderstaande knop aanmelden. Vul uw gegevens en u ontvangt de link om de webinar te volgen in uw e-mail inbox. Vragen op voorhand? Stuur deze dan naar yarabenelux@yara.com.

Aanmelden webinar

Informatie

Datum: maandag 26 februari 2024

Start: 20.00 uur

Duur: 60 min

Einde: 21.00 uur

Aanmelden

 

Meer informatie

Wilt u maandelijks op de hoogte worden gebracht van de belangrijkste onderwerpen en updates over gewasvoeding? Schrijf u dan in voor de YaraActueel nieuwsbrief. We hebben nieuwsbrieven voor de melkveehouderijsector, akkerbouw en glastuinbouw. Beluister ook onze podcasts en bekijk eerdere webinars van Yara hier onder.