Nood inertisering systemen

Afhankelijk van de specifieke veiligheidseisen van de klant en de industrie (cement, energiecentrale, kolen, graan) biedt Yara oplossingen die gebaseerd zijn op een bedrijfseigen, beproefde en betrouwbare technologie. Yara levert een uitgebreid dienstenpakket. Vanaf de risicoanalyse en de installatie van beveiligingssystemen tegen explosies tot en met de levering van het inerte gas. Met ruim 500 referenties wereldwijd kan Yara’s inertiseringsexpertise u de oplossing bieden voor uw veiligheids behoeften.

Nood inertiseringsoplossingen op maat ter voorkoming van industriële explosies en smeulende branden

Yara ontwerpt, installeert en onderhoudt betrouwbare nood-inertiseringssystemen ter voorkoming van brand en explosies. Yara's beveiligingssystemen tegen brand en explosies zorgen effectief voor:

 • preventie van smeulende branden
 • preventie van explosies
 • preventie van zelfontbranding
 • preventie van oxidatie

De belangrijkste sectoren waar Yara's nood inertiseringssystemen in gebruik zijn

 • Cement
 • Energie
 • Chemie en petrochemie
 • Verven en lakken
 • Farmaceutica
 • Afvalverbrandingsinstallaties
 • Voedingsmiddelen
 • Reinigingsmiddelen
 • Lijmen en oplosmiddelen
Inerting

Preventie is de sleutel tot veiligheid

Bij het verwerken, hanteren en opslaan van goederen ontstaan stof, gassen en dampen. Zelfontbranding en smeulen als gevolg van deze processen kunnen snel leiden tot een brand of explosie en uw personeel, productie en bedrijfsmiddelen ernstig in gevaar brengen.

Preventie vraagt om verkleining van de waarschijnlijkheid van een risico door enkele van de risicofactoren te verkleinen of uit te sluiten. Door slimme nood inertiseringssystemen te gebruiken ter voorkoming van explosies of brand, kan het risico van kritische bedrijfsomstandigheden verkleind worden.

Yara's inertiseringssystemen maken gebruik van inerte gassen om brand en explosies te voorkomen. Inerte gassen zijn zeer stabiel. De toevoer ervan verlaagt het zuurstofgehalte tot beneden het kritische concentratieniveau, waardoor brand of explosies worden uitgesloten. Door de kans op vorming van explosieve atmosferen te voorkomen, houden Yara's inertiseringssystemen uw industriële installaties veilig.

Beheersing van de explosiedriehoek

Voor het ontstaan van een brand moeten drie elementen van de branddriehoek aanwezig zijn: brandstof (gas, stof ...), de oxidator (zuurstof in de lucht) en de activator (hitte) en voor het ontstaan van een explosie moet een vierde element aanwezig zijn: insluiting (maalinrichting, filter, silo). De brandstof en de activator kunnen niet uit de vergelijking worden verwijderd, maar wel de oxidator. Dat is het principe waarop de werking van Yara's injectiesystemen van inert gas berust.

Inerte gassen hebben de eigenschap om niet te reageren. Door de oxidator te vervangen, verlagen zij het zuurstofgehalte tot beneden de drempel van de kritische concentratie. Het gebruik van inerte gassen voorkomt de ontbranding van stof, gassen of dampen, alsmede oxidatie en de opname van vocht door bepaalde kwetsbare producten.

Gebuikte stoffen: inerte gassen

Yara's inertiseringsprocessen maken gebruik van onderstaande inerte gassen:

 • kooldioxide
 • stoom
 • rookgas
 • stikstof
 • edelgassen

Verbrandingsgassen en/of stoom kunnen voor de meeste toepassingen wel gebruikt worden, maar zijn niet beschikbaar in de opstart- en uitschakelfase van industriële faciliteiten. In de praktijk worden meestal kooldioxide (CO₂) en stikstof gebruikt. CO₂ wordt het vaakst aanbevolen, omdat het gemakkelijker kan worden opgeslagen.

Yara's inertiseringstechnologie voor brand- en explosiepreventie berust op een nauwkeurig geregelde injectie van inerte gassen zoals kooldioxide (CO₂) en N₂.

Tijdens normaal bedrijf van een kolenvergruizer bijvoorbeeld, vindt inertisering op natuurlijke wijze plaats door de verbrandingsgassen uit de vuurhaard. Bij een technische storing, of bij het opstarten of uitschakelen, zijn er echter geen inerte gassen in de kolenmolen aanwezig. Voor die gevallen biedt Yara een extra bron van betrouwbaar inert gas om uw industriële installatie en het personeel te beschermen.

Industriële veiligheidsnormen voor uw bedrijfstak

Alle drukapparatuur is ontworpen in overeenstemming met de Europese richtlijn voor drukapparatuur 97/23CE en is gecertificeerd volgens TR voor de Douane-Unie en RTN wanneer en waar dit van toepassing is.

Beveiligingssystemen tegen stofexplosies zijn ontworpen in overeenstemming met de Europese inertiseringsrichtlijn CEN TR 15281 en het Technisch voorschrift voor veilige bedrijfsvoering TRBS 2152-2.

Inertiseringsoplosingen op maat en leveringszekerheid

Yara biedt u:

 • Gekwalificeerde specialisten
 • Risico-identificatie
 • Ontwerp en ontwikkeling van inertiseringssystemen op maat
 • CO₂/N₂-opslag
 • Injectiesystemen
 • Regelsystemen
 • Klantenservice