Aantal aardappelknollen beïnvloeden

Het aantal knollen dat een aardappelplant ontwikkelt, is afhankelijk van de teeltwijze en het ras. Een groot aantal knollen per hectare betekent een oogst van vooral kleine knollen, die ideaal zijn voor conservering, voor salades of als pootaardappelen. Bij een relatief klein aantal knollen bestaat minder concurrentie per oppervlakte-eenheid, zodat de energie en hulpbronnen van de planten kunnen worden gebruikt voor de ontwikkeling van grotere aardappelen, die geschikt zijn voor de versmarkt of voor verwerking.

Bemesting en het aantal aardappelknollen

Een juiste en uitgebalanceerde bemesting is van doorslaggevend belang voor de beïnvloeding van het aantal knollen. De praktijk heeft aangetoond, dat zowel fosfaat als kalium en calcium het aantal knollen beïnvloeden.

Fosfaat

Fosfaat bemesting en opbrengstEen voldoende beschikbaarheid van fosfaat tijdens het begin van de knolzetting is bepalend voor het verkrijgen van een maximaal aantal knollen. Dit is vooral van belang wanneer voor bepaalde rassen het aantal knollen moet worden verhoogd of wanneer een groter aantal kleinere knollen gewenst is (bijv. bij de productie van pootaardappelen).

Dit onderzoek uit Wales toont de effecten van fosfor op de toename van het totaal aantal knollen en de totale opbrengst.

 

Fosfaat bemesting en opbrengstHoewel aardappelen zeer snel reageren op een verse fosfaatgift is de meest rendabele hoeveelheid vaak erg moeilijk te bepalen en hangt deze af van het type bodem en de bodemanalyse. Wanneer voor de groei onvoldoende fosfaat in de bodem aanwezig is, kan een bladbemesting met fosfaat zorgen voor een snelle aanvoer.

Dit onderzoek uit Schotland toont het effect van fosforbladbemesting op de toename van het totaal aantal knollen.

Fosfaatbladbemesting, kort vóór de ontwikkeling van de knollen, verhoogt het totaal aantal knollen.

 

Fosfor in bodemFosfor is in de bodem relatief immobiel. Daarom is het van belang dat de fosfaatmeststoffen dicht bij de knol worden toegediend. Een bandbemesting is, vooral in bodems die slechts zeer weinig fosfor vrijgeven, normaliter effectiever dan een breedwerpige toepassing.

 

 

 

 

effect van bodem phDit schema toont de invloed van de pH-waarde op de beschikbaarheid van fosfor. De beschikbaarheid wordt bepaald door de neerslag met calcium bij hoge pH-waarden en door immobilisatie door ijzer en aluminium bij lage pH-waarden.

 

 

 

 

Kalium 

Kalium kan het aantal ontwikkelde knollen beïnvloeden. Ook de vorm van de kaliumbemesting speelt een belangrijke rol. 

kaliumvorm en aantal knollenDit onderzoek uit Engeland toont het effect van de kaliumvorm op de toename van het totaal aantal knollen aan.

 

 

 

 

 

kalium en opbrengstDeze onderzoeken uit India tonen de toename van de opbrengst door kaliumbemesting en de voordelen van kaliumsulfaat (K2SO4) ten opzichte van kaliumchloride (KCl) aan.

 

 

 

 

 

Overige teeltmaatregelen die het aantal aardappelknollen beïnvloeden

  • Selectie van het juiste ras 
  • Minimaliseren van groeibeperkingen bij de vorming van de knollen (bijv. langere perioden van droogte, bodemverdichting) 
  • Irrigatie om gunstige groeiomstandigheden te garanderen 
  • Fysiologische verouderde pootaardappelen 
  • Aangepaste pootafstand om een optimaal aantal stengels per vierkante meter te garanderen 
  • Toepassing van gewasbeschermingsmiddelen zoals herbiciden en nematiciden, zodat de planten relatief ongehinderd kunnen groeien
Aardappel bemestingsadvies
Aardappel bemestingsadvies
Aardappel bemestingsadvies

Yara's bemestingsadviezen kunnen je helpen de maximale opbrengst te behalen. Bekijk onze aanbeveling voor aardappel.

Aardappel bemestingsadvies