De rol van fosfaat in de aardappelteelt

Fosfaat is belangrijk voor de vroege groei van wortels en scheuten en levert energie voor verschillende processen in het gewas, zoals de opname en het transport van ionen.

fosfaat en opbrengst

effect fosfor blad

 

effect fosforbladbemesting

effect fosforbladbemesting

 

fosfor zetmeelviscositeit

 

 

 

 

 

 

 

Effect van fosfaat per groeistadium

Stadium Fosfaat effect
Poten Meer knollen, groei en drogestof
Voor de knolinitiatie (kiemstadium) Meer knollen, sterkere groei
Knolinitiatie Grotere knollen
Bloei en doorontwikkeling van knollen Behoud van de knolgroei

 

Algemene richtlijnen voor de toediening van fosfaat

Na de knolinitiatie zorgt het fosfaat voor een essentiële bijdrage aan de synthese, het transport en de opslag van zetmeel.

In bodems waarin slechts weinig fosfaat beschikbaar is, zoals bodems met een vulkanische oorsprong, bodems met een laag gehalte aan organisch materiaal, en fosfaatarme zandbodems, is het van belang dat de fosfaatbemesting zo dicht mogelijk bij de knol wordt uitgevoerd.

Fosfaat is in de bodem relatief immobiel, waardoor een strookbemesting doorgaans effectiever is dan het breed opbrengen van meststoffen.

Hoewel aardappelen zeer snel reageren op een hoger fosfaatgehalte in de bodem, is het vaak erg moeilijk het meest rendabele gift te bepalen. Dit is afhankelijk van de bodemeigenschappen en de resultaten van de bodemanalyse.

 

Fosfaatgebrek in aardappel

Oudere bladeren rollen aan de uiteinden naar binnen en kunnen necrosevlekken langs de randen vertonen. Op de knollen kunnen roestbruine vlekken verschijnen. De planten zijn kleiner en hebben dunnere stengels.

Meer informatie over fosfaat en andere gebreksverschijnselen vindt u in Gebreksverschijnselen - Aardappelen.

Aardappel bemestingsadvies
Aardappel bemestingsadvies
Aardappel bemestingsadvies

Yara's bemestingsadviezen kunnen je helpen de maximale opbrengst te behalen. Bekijk onze aanbeveling voor aardappel.

Aardappel bemestingsadvies