De rol van mangaan in de aardappelteelt


Effect van mangaan per groeistadium

Stadium Mangaan effect
Poten Bestrijding van aardappelschurft en poederschurft
Knolvorming Schilkwaliteit

Algemene richtlijnen voor de toediening van mangaan

Binnen de plant is mangaan bijzonder immobiel en verplaatst het zich uitsluitend via het xyleem omhoog tot in de bladeren. Wanneer het mangaan zich eenmaal in de bladeren bevindt, volgt geen transport meer naar overige delen van de plant. Een ernstig mangaantekort kan ertoe leiden dat de oogstopbrengst en het drogestofgehalte aanzienlijk afnemen.

 

Mangaangebrek in aardappel

In het bladweefsel zijn veel bruine vlekken zichtbaar. Doorgaans komen deze vlekken vaker voor bij de bladbasis.

Meer informatie over mangaan en andere gebreksverschijnselen vindt u in Gebreksverschijnselen - Aardappelen.

Aardappel bemestingsadvies
Aardappel bemestingsadvies
Aardappel bemestingsadvies

Yara's bemestingsadviezen kunnen je helpen de maximale opbrengst te behalen. Bekijk onze aanbeveling voor aardappel.

Aardappel bemestingsadvies