De rol van zwavel in de aardappelteelt

Aardappelen hebben een hoeveelheid zwavel nodig die gelijk is aan de hoeveelheid magnesium.

Effect van zwavel per groeistadium

Stadium Zwavel effect
Poten Aardappelschurft, poederschurft en aantal knollen

 

Algemene richtlijnen voor de toediening van zwavel

Aardappelen hebben een hoeveelheid zwavel nodig die gelijk is aan de hoeveelheid magnesium. Op percelen waar met regelmaat kaliumsulfaat wordt ingezet, is de toevoer doorgaans toereikend. Optimale resultaten worden bereikt door de bodem tijdens het poten te bemesten met zwavel in een snel beschikbare vorm.

 

Zwavelgebrek in aardappel

De verschijnselen die duiden op een zwavelgebrek bij aardappelen lijken sterk op die van een stikstofgebrek. Alle bladeren zijn vaalgeel en kleiner dan normaal. Jongere bladeren zijn feller geel gekleurd. Dit mag echter weer niet worden verward met een ijzertekort, waarbij een soortgelijk verschijnsel optreedt, maar waarbij de bladnerven groen blijven.

Meer informatie over zwavel en andere gebreksverschijnelen in aardappel vindt u in Gebreksverschijnselen - Aardappelen.

Aardappel bemestingsadvies
Aardappel bemestingsadvies
Aardappel bemestingsadvies

Yara's bemestingsadviezen kunnen je helpen de maximale opbrengst te behalen. Bekijk onze aanbeveling voor aardappel.

Aardappel bemestingsadvies