De kwaliteit van de aardappelschil verbeteren

De kwaliteit van de aardappelschil wordt steeds belangrijker. Steeds meer consumenten letten bij het kopen van doorzichtig verpakte en losse aardappelen op een schone en mooie schil. Knollen met schilinfecties zoals zwarte spikkel, zilverschurft, poederschurft en aardappelschurft zijn minder aantrekkelijk en zijn hoogstwaarschijnlijk minder lang houdbaar.

Zilverschurft en Zwarte spikkel

 

Bemesting en de kwaliteit van de aardappelschil

Door een juiste en uitgebalanceerde bemesting worden schilgebreken tegengegaan met een betere kwaliteit van de schil als resultaat. Calcium versterkt de schillen van aardappelknollen en verhoogt de weerstand tegen ziekten. Borium, magnesium en mangaan kunnen het risico op aantasting door aardappelschurft verkleinen. Zink kan een aantasting door poederschurft beperken. Zwavel kan het gevaar van infecties met poederschurft en aardappelschurft verkleinen.

 

Calcium

Ca en schilgebrekenCalcium versterkt de schil van de knollen en zorgt zo voor een hogere weerstand tegen veel ziekten, zoals zwarte spikkel, zilverschurft, poederschurft en aardappelschurft.

Dit onderzoek uit Groot-Brittannië toont een aanzienlijke vermindering van de schilgebreken onder verschillende omstandigheden na een behandeling met YaraLiva Tropicote.

 

 

Borium

effect van borium op calciumBorium ondersteunt de stabilisering van calcium in de celwanden en beïnvloedt ook de opname van calcium. Daarom is een gebalanceerde bemesting belangrijk om de voordelen van de bemesting met calcium ten volle te benutten.

Dit onderzoek uit Nederland toont aan op welke wijze borium het calciumgehalte van knollen beïnvloedt en daarmee ook het optreden van diverse schilgebreken.

 

Zink

Zink en poederschurftZink wordt veelal gebruikt voor het tegengaan van poederschurft, wanneer de infectiedruk laag is. Echter, uitsluitend bodembemestingen zijn geschikt om een noemenswaardige werking te hebben op de aantasting door poederschurft. Zink zou uitsluitend moeten worden toegepast in het kader van een geïntegreerde strategie ter beperking van bodeminfecties, ondersteund door overige landbouwkundige maatregelen. Daarnaast speelt ook de keuze van resistente rassen een beslissende rol.
Dit onafhankelijke onderzoek uit Schotland toont een vermindering van de aantasting door poederschurft na een behandeling met zink aan.

 

Zwavel

zwavel en aardappelschurftZwavel vermindert de aantasting door poeder- en aardappelschurft. Dit effect is mogelijk toe te schrijven aan een daling van de pH-waarde van de bodem door bemesting met elementair zwavel. Een bemesting met zwavel in een eenvoudig opneembare vorm bij het poten geeft de beste resultaten. Maar ook bladbemestingen met zwavel kunnen de infecties verminderen.

Dit onderzoek uit Schotland toont de vermindering van de aantasting door aardappelschurft na een bladbemesting met zwavel in vergelijking tot een onbehandeld gewas aan.

 

Overige teeltmaatregelen ter verbetering van de kwaliteit van aardappelschillen

  • Vermijden van percelen met een hoge ziektedruk, slechte waterdoorlaatbaarheid of een laag watervasthoudend vermogen
  • Selectie van hoogwaardig pootgoed met een lage kans op ziektes
  • Desinfectie van de opslagplaatsen voor het pootgoed om de overdracht van ziekten te voorkomen
  • Irrigatie voor het voorkomen of beperken van ziekten als aardappelschurft
  • Oogst onder optimale omstandigheden ter voorkoming van fysieke beschadigingen en aantasting door ziekten
  • Vermijd kalkbemestingen kort voor het poten omdat dit aardappelschurft bevordert
Aardappel bemestingsadvies
Aardappel bemestingsadvies
Aardappel bemestingsadvies

Yara's bemestingsadviezen kunnen je helpen de maximale opbrengst te behalen. Bekijk onze aanbeveling voor aardappel.

Aardappel bemestingsadvies