De aardappelmarkt

In veel landen is het niet meer mogelijk aardappelen te verbouwen gericht op een algemene markt. Agrariërs moeten tegenwoordig voldoen aan strikte kwaliteitscriteria, vastgelegd door de consumentenmarkten, of ze worden geconfronteerd met geldboetes, en in het slechtste geval, afkeuring van de gehele oogst.

Eisen op de aardappelmarkt

Het gehele teeltprogramma, van raskeuze, de pootafstand en de teeltwijze tot de droging en opslag, is volledig gericht op een hoge opbrengst die voldoet aan de kwaliteitseisen van de markt.

 

Aardappelen voor de versmarkt

Een goed uiterlijk en optimale kookeigenschappen zijn van groot belang voor de consument. Veel hangt daarbij af van de raskeuze, maar ook van de teeltwijze.

Aardappelen voor de versmarkt moeten een gelijkmatige vorm en grootte (4,6 - 8,4 cm) hebben en hun schillen mogen geen ziekten of kleine gebreken vertonen.

Het drogestofgehalte is eveneens van belang, aangezien aardappelen met een gehalte van meer dan 18-20% drogestof gevoeliger zijn voor drukplekken en tijdens het koken uiteen kunnen vallen.

Verse aardappelen worden in toenemende mate voorverpakt verkocht. Voordelige rassen worden vaak los of in “voordeelverpakkingen” verkocht.

Aardappelen met witte schilAardappelen met rode schil

 

Aardappelen voor verdere verwerking

Bij aardappelen voor verdere verwerking moet de gehele knol een gelijkmatige vorm en een standaardgrootte en -kwaliteit bezitten.

Aardappelen waarvan patat, frieten en chips worden gemaakt, moeten een hoog drogestofgehalte hebben. Dat zorgt namelijk voor een goede, goudgele bakkleur. De verwerkende industrie maakt gebruik van gestandaardiseerde kleurtabellen, om een consistente bakkleur te bereiken. Voorheen werd in contracten vaak een minimaal drogestofgehalte van 18% vastgelegd. Tegenwoordig schrijven sommige normen in de branche gehalten voor van 20-25%.

Het gehalte van bepaalde suikers – vooral van gereduceerde suikers – moet ook laag zijn, omdat patat, frieten en chips anders te donker worden bij de bereiding. Normaliter wordt in contracten een maximaal toelaatbaar gehalte aan gereduceerde suikers voorgeschreven.

Aardappelverwerkende bedrijven verbinden vaak contractueel vastgelegde boetes aan verliezen door aardappelen met een onjuiste vorm, drukplekken, aantasting door ongedierte, uitlopers, groeionderbrekingen etc. In standaardcontracten wordt meestal een maximaal sorteerverlies naar gewicht voorgeschreven van 5%, d.w.z. 1 kg per 20 kg.

Een hoog stikstofgehalte en reducerende suikers leiden bij het koken tot bruine verkleuringenEen gelijkmatige bakkleur is een belangrijk kwaliteitskenmerk

 

 

 

 


Zetmeelproductie

De aardappel is één van de belangrijkste zetmeelbronnen in de wereld. Een uitgebreide keuze aan rassen is zeer belangrijk. In landen als Duitsland zijn aardappelen vereist met een zetmeelgehalte van meer dan 13%. Hoe hoger het zetmeelgehalte, des te kleiner de hoeveelheid afval. In aardappelen kunnen zetmeelkorrels voorkomen in vele verschillende grootten (10 - 100 µm tegenover 5 - 40 µm bij granen) en met hoge fosfaatgehalten. De zetmeelkwaliteit is van invloed op de uiteindelijke gluteneigenschappen, met name op de viscositeit.

 

Productie van pootaardappelen

Opbrengst en kwaliteit worden in hoge mate bepaald door de kwaliteit van het pootgoed. Om agrariërs ervan te verzekeren dat het door hen aangekochte pootgoed van goede kwaliteit is, wordt in sommige landen voor de productie van pootaardappelen een classificatieproces voorgeschreven.

De pootaardappelen moeten kleine, gelijkmatig gevormde knollen zijn, met een doorsnede van 3 tot 5,6 cm. Wanneer doorgesneden pootaardappelen worden gepoot, moeten gewasbeschermingsmiddelen worden ingezet ter bestrijding van ziekten.

 

Wereldwijde aardappelproductie

Wereldwijde aardappelproductieWereldwijd wordt jaarlijks ongeveer 388 miljoen ton aardappels geproduceerd op ongeveer 19,1 miljoen hectare. China is de grootste producent met een jaarlijkse productie tussen 66 en 71 miljoen ton. Overige grote producenten zijn Rusland, India, Polen, VS, Oekraïne, Duitsland, Nederland en Wit-Rusland.

De gemiddelde productie wereldwijd ligt op ong. 20,33 t/ha. Hierin doen zich echter grote schommelingen voor en veel industrielanden produceren meer dan 53 t/ha. 

In industrielanden blijft de consumptie van verse aardappelen constant, terwijl de markt voor de verdere verwerking van aardappelen groeit vanwege de toenemende populariteit van kant-en-klaarmaaltijden. De consumptie van verse aardappelen in ontwikkelingslanden stijgt doordat de mensen daar veelzijdiger voeding zijn gaan gebruiken.

Aardappel bemestingsadvies
Aardappel bemestingsadvies
Aardappel bemestingsadvies

Yara's bemestingsadviezen kunnen je helpen de maximale opbrengst te behalen. Bekijk onze aanbeveling voor aardappel.

Aardappel bemestingsadvies