Fosfor en graslandopbrengst

Fosfor speelt een rol in veel stofwisselingsprocessen en enzymactiviteiten van planten.

Een tekort aan of geringe beschikbaarheid van fosfor vermindert de voederwaarde en verteerbaarheid van het gras. Fosfor is zeer immobiel in de bodem en de beschikbaarheid ervan wordt beperkt door zowel pH als de afstand tot de wortels van de planten. Ook zijn er veel fosfaat-fixerende gronden, hier is het fosfor gebonden aan ijzer en niet of slecht beschikbaar voor het gras.

 

Invloed van bodempH op P beschikbaarheidDe grafiek hierboven toont dat bij een hoge Ph het Fosfor wordt tegengewerkt door het Calcium en dat er bij een lage pH een slechte beschikbaarheid door bindingen met ijzer en aluminium ontstaat.

 

 

 

 

llustratie effect wortelafstanden en nutrient opnameFosfor kan alleen opgenomen worden als het zich binnen 2 tot 4 mm van de wortel af bevindt. Dit is 10 keer minder efficiënt dan bij nitraatopname. De bovenstaande grafiek toont de relatie tussen opname via de wortel en bodemmobiliteit van het element.

 

 

 

 

 

 

invloed bodemtemperatuurZoals te zien in de grafiek hierboven is de bodemtemperatuur erg belangrijk voor de beschikbaarheid van fosfor.

 

 

 

 

 

De reactie op een bemesting met fosfor is sterk afhankelijk van bodemvoorraad, bodemtemperatuur en vochthuishouding. Vooral in het voorjaar ontstaan hierdoor tijdelijke tekorten (bv. paarse mais). Een fosforbemesting in het voorjaar heeft als resultaat dat een bemesting met stikstof betere resultaten geeft.

 

Grasland bemestingsadvies
Grasland bemestingsadvies
Grasland bemestingsadvies

Yara's bemestingsadviezen kunnen je helpen de maximale opbrengst te behalen. Bekijk onze aanbeveling voor grasland.

Grasland bemestingsadvies