Kalium en graslandopbrengst

Kalium is het element waar de grootste hoeveelheden aan de bodem worden onttrokken. Kalium is belangrijk voor opname van voedingsstoffen, fotosynthese, groei en voederwaarde. Kalium zorgt vooral voor stevigheid van de plant, hogere weerstand tegen kou en droogte en natuurlijk een hogere opbrengst.

Vanaf de tweede snede, zeker als er veel drogestof is geoogst, moet men bijmesten met Kalium om tekorten te voorkomen.Een overmaat aan kali kan leiden tot kopziekte bij het vee.

 

Reaktie kaliumbemestingDe Britse grafiek geeft de reactie weer van kaliumbemesting bij diverse kaliumniveaus in de bodem.

Kalium zorgt ook voor de mate waarin het nitraat dat opgenomen wordt, omgezet kan worden naar eiwitten en aminozuren.

 

 

Bij maaien verdwijnen er grote hoeveelheden Kalium via het afgevoerde grasproduct. Vanaf de 2de snede is het vaak al nodig om kalium extra bij te bemesten. Bij beweiden ligt de afvoer van kalium beduidend lager.

 

TIP: Vanaf 2e (maai)snede extra kali aanvullen door onttrekking uit de bodem

 

Grasland bemestingsadvies
Grasland bemestingsadvies
Grasland bemestingsadvies

Yara's bemestingsadviezen kunnen je helpen de maximale opbrengst te behalen. Bekijk onze aanbeveling voor grasland.

Grasland bemestingsadvies

Theo Courtz
Theo Courtz
Agronomisch adviseur Nederland & België