Verbeteren van de weerstand van mais tegen legeren en vorst

Stikstof en kalium zijn de belangrijkste voedingsstoffen voor het verhogen van de weerstand van mais tegen legeren en vorst.

Stikstof

Het stikstofaanbod moet gebalanceerd zijn voor goede groei zonder dat de kans op legeren toeneemt of de wasdom wordt vertraagd. Te veel of te veel laat toegediende stikstof kan excessieve late groei veroorzaken wat leidt tot een gewas met zwakkere stengels die gevoeliger zijn voor legeren. Het is het beste de toegediende hoeveelheid op basis van de plaatselijke N-respons aan te passen aan plaatselijke teeltpraktijk, rekening houdend met de hoeveelheid stikstof die nog beschikbaar is van de vorige oogst of door andere maatregelen.

Kalium

Kalium helpt vorstschade te minimaliseren door de cellen te acclimatiseren aan intercellulaire vorstformatie. Dit vermindert scheuren van de maiscellen. Moderne hybride variëteiten zijn relatief koudetolerant. Hoewel vorst jonge planten kan beschadigen, is verlies van de planten niet gebruikelijk omdat het groeipunt nog onder de grond zit totdat het gewas fase V5 bereikt (25-30 cm hoog). Verwijdering of afsterven van bladweefsel boven het groeipunt heeft in deze vroege fasen slechts weinig invloed op de groei en de opbrengst. 

De opbrengst en de kwaliteit kunnen eronder lijden als er strenge vorst optreedt voordat de korrel volledig is gevuld. Bij minder strenge vorst kunnen bladen afsterven, maar niet de bladsteel of bloemsteel. Als slechts een deel van de bladen afsterft, blijven de overige bladen functioneren en bijdragen aan de korrelopbrengst mits de groeiomstandigheden daarna goed zijn.

Kalium – vorsttolerantie in jonge planten Duitsland.png