Verhogen van de energiewaarde van snijmais

Snijmais is één van de energierijkste diervoeders.

Een hoge energiewaarde van de korrel verbetert de groei van het dier. Gewasvoeding helpt de energiewaarde van snijmais te verhogen.

Gewasvoeding en energiewaarde van snijmais

Stikstof

Het gehalte moet hoog genoeg zijn voor maximale groei van de plant en voor goede proteïne-assimilatie in zowel korrel- als kuilmais.

Te veel stikstof kan echter leiden tot excessieve bladgroei, waardoor het aandeel blad en stengel ten opzichte van de korrel groter wordt. Hierdoor kan het zetmeelgehalte van kuilmais lager worden. Bovendien kan de opbrengst eronder lijden.

VP - Stikstof – Opbrengst & proteïne Snijmais - Sudan.png

Fosfor

Opname van fosfor uit de bodem gaat door nadat de korrels zich beginnen te ontwikkelen. Bij de volwassen plant zit 70% van de fosfor in de korrel. Hier is het direct van invloed op het proteïnegehalte van de korrelmais. Fosfor stimuleert in latere groeifasen de ontwikkeling van de korrel en versnelt de wasdom.

VP - Fosfor - Kwaliteit Snijmais – Pakistan en Soedan.png

Kalium

Kalium verhoogt het ruwe proteïnegehalte van snijmais. Er is bewijs dat borium het zetmeelgehalte van snijmais en daardoor de energiewaarde ervan verhoogt.

VP - Kalium – Kwaliteit Snijmais Pakistan.png

Borium

Er is bewijs dat borium de opbrengst en het zetmeelgehalte van snijmais verhoogt. Bladvoeding in de V5- of V6-fase, als er een aanzienlijk bladdek is, verbetert in gewassen met een tekort de opbrengst aanzienlijk.

VP - Bladbemesting met borium – opbrengst en kwaliteit Snijmais Schotland.png

Zink

Zink is een essentiële component van enzymen die betrokken zijn bij het carbohydraat-metabolisme en de proteïneproductie. Een laag zinkaanbod vermindert de groei en verlaagt het zetmeelgehalte van mais.