Verhogen van de korrelmaisopbrengst

De korrelmaisopbrengst hangt behalve van de belangrijkste macronutriënten, die het aantal en de grootte van de korrel beïnvloeden, ook af van verschillende micronutriënten. Als deze niet beschikbaar zijn, wordt het groeiproces van de plant gehinderd.

Gewasvoeding en korrelmaisopbrengst

Magnesium

Magnesium is nodig tijdens de piekperioden van de groei, waarbij de opname het grootst is vanaf ongeveer de V5-fase. De opname gaat door tot aan wasdom en gewassen vergen een continu aanbod van magnesium om de groei te ondersteunen. Als er een tekort aan magnesium is, zal toediening ervan tot betere groei en een hogere opbrengst leiden.

VK - Magnesium – Opbrengst korrelmais - Polen.png

VK - Magnesium – Opbrengst korrelmais – Zuid-Afrika.png

Zwavel en stikstof

De volgende proeven laten de effecten van zwavel en stikstof op de korrelmaisopbrengst zien.

VK - Zwavel – Opbrengst korrelmais.png

VK - Zwavel & Stikstof Korrelmais - Bangladesh.png

VK - Zwavel Stikstof & Opbrengst Korrelmais Argentinie (5proeven).png

VK - Zwavel & Stikstof Korrelmais Argentinie.png

VK  - Zwavel Stikstof & Opbrengst - Korrelmais Pakistan.png

Koper

Maisplanten zijn gevoelig voor tekort aan koper en de vraag is het hoogst tijdens de generatieve groeifase. Planten hebben slechts weinig koper nodig, vergeleken met andere micronutriënten en er wordt slechts weinig verwijderd met het geoogste gewas.

VK - Koper zaadbehandeling - Opbrengst Korrelmais USA.png

IJzer

Maisplanten zijn maar weinig gevoelig voor gebrek aan ijzer. Er is aangetoond, als er sprake is van een ijzertekort, dat bladvoeding - vooral in latere fasen van de bladgroei en de vroege stengelgroei - de korrelopbrengst verhoogt.

VK - IJzer en opbrengst - Korrelmais Iran.png

Mangaan

Mangaan heeft direct effect op de ontwikkeling en groei van de plant. De stof is betrokken bij de chlorofylproductie en de fotosynthese en gedraagt zich als een katalysator in veel groeiprocessen van de plant, onder andere bij het metabolisme en de synthese van eiwitten. Het meeste mangaan hoopt zich op in de bladen en de stengel - meer dan welke andere micronutriënt dan ook. Mangaan wordt geleidelijk opgenomen, vooral tijdens de vegetatieve groei. Met toediening als bladvoeding of via de bodem is de korrelmaisopbrengst te verhogen.

VK - Mangaan en opbrengst - Korrelmais USA.png

Zink

Zink zorgt voor de sterkste opbrengstrespons in de meeste proeven. De sterke respons die is waargenomen wanneer zink wordt toegediend aan het zaad, is voornamelijk het gevolg van het effect van zink op de vroege wortel- en scheutgroei en de daaruit voortvloeiende toename van de bladproductie. Bladvoeding van zink leidt echter ook tot een hoge opbrengstrespons.

VK - Zink – Opbrengst Korrelmais USA.png

VK - Bodemtoepassing Zink - Opbrengst Korrelmais Argentinie.png

VK - Bladbemesting Zink – Opbrengst Korrelmais Iran.png

VK - Zink – Bladbemesting & opbrengst Korrelmais.png