Verhogen van de maisopbrengst

Het doel van elke teler is een hoge maisopbrengst en er is een groot aantal agronomische factoren die hierop van invloed zijn. De teler kan vele daarvan beïnvloeden gegeven het klimaat en de grond.

Nadat er een variëteit is geselecteerd die bij de plaatselijke teelomstandigheden past, wordt de mais geplant in een dichtheid waarbij er zich één kolf per plant ontwikkelt. Voor een hoge korrelopbrengst is het belangrijk het aantal korrels per kolf en het gewicht van de korrels te verhogen. Telers zijn in staat dit te bereiken met een gebalanceerd gewasvoedingsprogramma.

Gewasvoeding en maisopbrengst

Stikstof is belangrijk voor een hoge maisopbrengst. Het is de brandstof voor groei en ontwikkeling van het gewas en moet ruim beschikbaar zijn.

 • Fosfaat is vooral belangrijk voor wortelvorming en goede vestiging van het gewas.
 • Kalium stimuleert, net als stikstof, de ontwikkeling van het gewas en de groeiende plant neemt er grote hoeveelheden van op. De toevoer moet in balans zijn met die van stikstof. Goede kaliumvoeding kan ook helpen de effecten van vorstschade te minimaliseren en vermindert legeren. Kalium is zeer belangrijk voor de sluiting van de stomata en een te lage toediening leidt tot waterverlies van de plant.
 • Magnesium, zwavel en ijzer stimuleren de fotosynthese en onderhouden goede groei voor een goede opbrengst.
 • Calcium zorgt voor een sterke plant, beschermt de wortel en leidt tot goede groei van blad en stengel.
 • Borium is nodig voor de groei van de pollenbuis en een goede korrelzetting.
 • Zink is belangrijk voor de fotosynthese.

Ontbreken van andere micronutriënten kan de groeiprocessen ook hinderen en daardoor de korrelopbrengst verminderen.

Overige teeltmaatregelen die de maisopbrengst verhogen

 • Handhaven van de optimale zuurgraad van de bodem zorgt ervoor dat voedingsstoffen goed beschikbaar zijn en maximaliseert de groei. De aanbevolen pH is tussen 6 en 7,2 (gemeten in water). Mais heeft een slechte tolerantie voor lage pH (<5,0). Aluminiumtoxiciteit vermindert dan de wortelgroei en mangaantoxiciteit vermindert de ontwikkeling van de plant.
 • Toediening van kalk om de pH van de bodem te verhogen en gips om de bodemstructuur en de calciumverzadiging te verbeteren, zorgen voor een hogere korrelopbrengst. De zwavel van gips vormt complexen met vrije aluminiumatomen en verlaagt zo de toxiciteit voor de planten.
 • Een goede bodemstructuur is van essentieel belang voor sterke wortelontwikkeling en goede groei. Mais is bijzonder gevoelig voor een te dichte bodem.
 • Tussenruimte, plantdichtheid en wisseling met andere gewassen verhogen de korrelopbrengst door minder ziekte, ongedierte en onkruid.
 • Onkruidbeheersing is van essentieel belang voor een goede concurrerende start en ongedierte- en ziektebeheersing vermindert de schade aan de wortels en de productieve bladen. Watertoevoer, met name rond haarvorming is belangrijk voor de korrelzetting.

Terug naar het overzicht