Verhogen van de snijmaisopbrengst

Snijmais wordt gesneden en gehakt door hakselaars en dan onmiddellijk ingekuild onder anaerobe omstandigheden.

Dit leidt tot fermentatie en verbetert de kwaliteit en de voedingswaarde van het kuilvoer.

De beste kuilmais heeft een hoog gehalte aan droge stof, een hoog zetmeelgehalte en goede verteerbaarheid van zetmeel

Hoewel de opbrengst van snijmais beïnvloed wordt door dezelfde voedingsstoffen als korrelmais, moet men bij de planning van een voedingsprogramma voor een snijmaisgewas rekening houden met het verschil in de verwijderde voedingsstoffen tussen de twee types. 

Gewasvoeding en opbrengst van snijmais

Stikstof

Stikstof is belangrijk om groene bladen te vormen en te houden, waardoor de fotosynthetische assimilatie en de opbrengst maximaal zijn.

VS -Stikstof – Opbrengst & ruw eiwit Snijmais - Sudan.png

Kalium

Kuilmaisgewassen verwijderen aanzienlijk meer kalium dan korrelmais. K is nodig om de groei van de plant te ondersteunen en de opbrengst te maximaliseren.

VAG - Kalium – Opbrengst Snijmais Pakistan.png

Borium

Er is bewijs dat borium de opbrengst en het zetmeelgehalte van snijmais verhoogt. Bladvoeding in de V5- of V6-fase, als er een aanzienlijk bladdek is, verbetert in gewassen met een tekort de opbrengst aanzienlijk.

VS -Bladbemesting met borium – opbrengst en kwaliteit Schotland.png

VS - Bladbemesting met borium - opbrengst NL.png