Verhogen van het aantal en de grootte van maiskorrels

Stikstof, fosfor, kalium en borium hebben een bepaalde invloed op de zetting en de grootte van de korrel en beïnvloeden daardoor de korrelopbrengst.

Gewasvoeding en aantal en grootte van maiskorrels

Stikstof

Stikstof is van essentieel belang voor de groei van de plant. Het is namelijk een van de belangrijkste bouwstenen van eiwitten. De opbrengst van korrelmais is in het algemeen het hoogst bij een N-gehalte van 200 - 250 kg/ha. Het gehalte moet hoog genoeg zijn voor maximale groei van de plant. Gebrek aan stikstof leidt tot korte kolven met weinig korrels.

VAG - Stikstof – Opbrengst Korrelmais.png

Fosfor

Toediening van 150 kg/ha P2O5 leidt tot een positieve opbrengstrespons in proeven op bodems met een lage P-index. Maar ook op bodems met een zeer hoge P-index is een aanvangstoediening van ongeveer 20 kg/ha P2O5 nodig voor een hoge opbrengst.

VAG - Fosfor – Opbrengst Korrelmais.png

Kalium

Proeven laten in het algemeen een grote respons zien voor hoge kaliumniveaus. De jaarlijkse dosering ligt in de meeste landen tussen 150 en 250 kg/ha K2O. Mais heeft kalium en stikstof nodig in gelijke hoeveelheden voor een hoge opbrengst. Als er minder N wordt toegediend, wordt er minder K opgenomen, wat de groei beperkt. Een gebrek aan kalium en fosfor kan tot onvolledige zetting aan het puntige uiteinde van de kolf leiden.

VAG - Kalium – Vorsttolerantie in jonge planten Duitsland.png

VAG - Kalium – Opbrengst Snijmais Pakistan.png

Borium

Borium speelt een rol in de verlenging van de cellen en de groei van de pollenbuis. De stof is daarmee direct van invloed op de korrelzetting. Een gebrek aan borium kan tot onvolledige korrelzetting leiden, waarbij er veel kernen in de kolf ontbreken en er een paar grote korrels ontstaan. Borium die als bladvoeding of via de bodem wordt toegediend tijdens de stengelgroei (V5 t/m V7) kan bijdragen aan een hogere korrelmaisopbrengst.

VAG - Borium bladbemesting en opbrengst - Korrelmais Argentinie.png